Aktuellt

WEBBSIDAPUBLICERAD

Checklista för tillgängliga digitala möten (mfd.se)

På MFD:s (Myndigheten för delaktighet) webbplats finns en checklista med råd och tips för hur du planerar och genomför tillgängliga digitala möten.

ARTIKELPUBLICERAD

Intervju om projekt för ökad säkerhet på nätet för personer med NPF

Digin intervjuar Joakim Kävrestad från Högskolan i Skövde om ett projekt som handlar om att öka säkerheten på nätet i synnerhet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF.

ARTIKELPUBLICERAD

Intervju med Terese Raymond om kartläggningen Digitala samhällshinder

Region Västernorrland har tillsammans med Mittuniversitetet och Digidel undersökt hur länet arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap. Läs intervjun med Terese Raymond från Digidelnätverket där hon berättar om kartläggningen.

WEBBSIDAPUBLICERAD

Göteborgs stad tar fram virtuell teknik för att öka valdeltagandet

Göteborg Stads förvaltning för demokrati och medborgarservice har tagit beslut om att ta fram en virtuell vallokal. Med hjälp av den virtuella miljön och att information ges på teckenspråk och flera andra språk ska personer som är osäkra på hur det går till att rösta kunna lära sig i sin egen takt. Uppdraget att utforma den virtuella vallokalen har gått till staden teknikmentorer, en grupp personer med olika funktionsnedsättningar som jobbar med välfärdsteknologi inom stadens dagliga verksamhet. Premiärvisningen av den virtuella vallokalen kommer ske den 4 juli!

WEBBSIDAPUBLICERAD

Inför valet 2022 – samlade länkar om tillgänglig information (mfd.se)

Inför varje val är det viktigt att medborgarna kan informera sig om hur, var och när de kan rösta. Myndigheten för delaktighet (MFD) har samlat länkar till information om politik och valet i olika alternativa format.

WEBBSIDAPUBLICERAD

Förlängda öppettider för Teletal inför valet 2022

Tjänsten Teletal kommer inför valet 2022 att ha utökade öppettider. Utökade öppettider gäller under helgen före riksdagsvalet den 3-4 september och valhelgen den 10-11 september. Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med under hela samtalet.

WEBBSIDAPUBLICERAD

Ny lag om elektronisk kommunikation (pts.se)

Den 3 juni 2022 trädde en ny lag om elektronisk kommunikation i kraft. Tydligare krav på säkerhet, bättre förutsättningar för utbyggnad av nät och konkurrens samt större trygghet vid tecknande av avtal är några områden som omfattas av den nya lagen.

WEBBSIDAPUBLICERAD

Delaktighetsguiden- en webbutbildning framtagen av MFD

Myndigheten för delaktighet har tagit fram Delaktighetsguiden, en webbutbildning där du kan lära dig om hur du och din myndighet kan arbeta för att genomföra funktionshinderspolitiken. Utbildningen består av en blandning av filmer, text och övningar där du samlar på dig kunskap.

EVENEMANGPUBLICERAD

Ta del av delaktighetsdagen 2022

Ta del av Myndigheten för delaktighets årliga konferens Delaktighetsdagen i efterhand, här på digin.nu.