Film: Tre minuter om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

– Hej, jag heter Tommy Olsson och jag jobbar på DIGG som specialist på webbtillgänglighet.

Vilka omfattas av lagen?

– Det är offentliga aktörer och det innebär till exempel statliga och kommunala myndigheter och liknande men även vissa privata aktörer som bedriver verksamhet inom vissa områden, till exempel vård och omsorg och som finansieras med offentliga medel.

Vad måste jag göra?

– Det är två saker. Först måste du se till att dina webbplatser och mobila applikationer uppfyller lagen. Det kan du göra genom att följa en viss europeisk standard som i sin tur pekar på något som heter Web Accessibility Content Guidelines, WCAG 2.1. Sen ska du också regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse för dina webbplatser och mobila applikationer, som beskriver eventuella känna tillgänglighetsproblem och även ger möjlighet att kontakta er som myndighet för att påpeka brister men även att kontakta DIGG för att anmäla brister.

När måste jag leva upp till kraven?

– Det beror på när din webbplats är publicerad eller offentliggjord som det kallas för i lagen. Om det är en ny webbplats som är offentliggjord från och med den 23 september 2018 då måste du uppfylla kraven redan den 23 september 2019. Har du en äldre webbplats då har du på dig till den 23 september 2020 att uppfylla kraven. Mobila applikationer omfattas av lagen från den 23 juni 2021.

Varför är lagen viktig?

– Vi håller just nu på med en omfattande digitalisering av offentliga tjänster i Sverige. Då är det otroligt viktigt att vi inte utestänger människor från den offentliga servicen. Tillgängliga webbplatser är en förutsättning för att många människor ska kunna använda digitala tjänster. Uppemot 20 procent av den svenska befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Fördelen med tillgängliga webbplatser är att de blir mycket lättare och bättre att använda för alla, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

Läs mer om lagen på digg.se

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Dela insikter

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejl: info@digin.nu