Bild på Jacob och Emil som håller upp en telefon med appen Treddy synlig
Foto: Jacob Lundberg och Emil Svensson

Treddy- tillgänglig begagnathandel på nätet finansierat i PTS innovationstävling

Treddy är en tjänst som ska erbjuda trygg begagnathandel på internet för alla. Post- och telestyrelsen har finansierat tjänsten inom ramen för PTS innovationstävling.

Jacob Lundberg och Emil Svensson fick genom projektet ny kunskap om tillgänglighet och har arbetat för att uppfylla de kommande kraven i och med tillgänglighetsdirektivet. Här delar de med sig av sina viktigaste insikter och erfarenheter.

Ni lät granska och användartesta er tjänst, vad fick ni reda på som ni inte visste före dess och hur har det förbättrat tjänsten?

Vi arbetade under projektet med Funka som underleverantör för att testa, utvärdera och säkra tjänstens tillgänglighet. Funkas användartester och granskningar visade på konkreta åtgärder avseende teknik, design och logik, vilka är svåra att veta utan expertis inom området. Funkas arbete har därför främst konkretiserat arbetet och gjort tillgänglighetsanpassningen av Treddy genomförbar på ett strukturerat sätt.

Ni har också arbetat för att uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektivet, kan ni berätta om det?

Efterlevnad av WCAG 2.1 Nivå AA säkerställer att användare kan ta del av tjänstens information och använda tjänsten, även om användaren har en funktionsnedsättning.

WCAG-riktlinjerna syftar till att främst förbättra applikationer samt webbplatser och bygger på grundprinciperna: att tjänsten skall vara möjlig att uppfatta, att den skall vara hanterbar, att den skall vara begriplig och att tekniken skall vara robust. Genom granskningar och användartester har tjänstens samtliga element granskats under processen. Krav och förbättringsförslag har under arbetet implementerats, tills dess att tjänsten efterlevde WCAG 2.1 AA.

Ni beskriver att det är viktigt med ett kontinuerligt tillgänglighetsarbete och en medvetenhet inom organisationen, kan ni berätta mer om det?

Arbetet med en webbapplikation som Treddy är aldrig färdigt, vilket kräver långsiktiga mål inom området för att bibehålla kvalitén på tillgänglighet i tjänsten. Genom projektet har vi lärt oss hur vi vidare skall utveckla tjänsten, för att kunna hjälpa alla som vill köpa- och sälja begagnat. För att bli en ledande aktör på marknaden och uppnå visionen om att ändra svenska handelsbeteenden, är tillgänglighet en hörnsten.

Vilka är era tre viktigaste insikter av att ha arbetat med tillgänglighet?

  • En tillgänglig plattform ger värde för tjänstens samtliga användare och kunder.
  • Tillgänglighet rymmer många viktiga faktorer och element som kräver löpande utvärdering och utveckling.
  • Expertis från företag som arbetar inom tillgänglighet, erbjuder stor hjälp i att navigera området och efterfölja standard.

Vilka är era planer och utmaningar framåt?

Planen framåt består primärt av att kommersialisera och attrahera kunder till Treddy genom kommunikation och samarbeten. Samtidigt skall Treddy växa och därigenom teamet och organisationen kring verksamheten. Men först och främst ska vi fira ut ett gott 2022 och inleda ett ännu bättre 2023!

 

Dela insikter

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejl: info@digin.nu