Digitalt bibliotek

I vårt digitala bibliotek finns några exempel på mer information och inspiration om digital inkludering och tillgänglighet. Innehållet är under uppbyggnad och uppdateras löpande.

Workshopspelet Diginsikter

Här kan du ladda ner ett färdigt upplägg för en workshop om digital inkludering och tillgänglighet.

Workshopspelet Diginsikter är öppet för alla att använda och är en programmerad powerpoint-presentation med förskrivna frågor som kan ligga till grund för diskussion och grupparbete.

Läs mer om Diginsikter

Digital delaktighet

Film

En film om hinder för digital delaktighet och hur man löser dem, till exempel med e-legitimation, appar och internetuppkoppling.

Utgivare av filmen: Myndigheten för digital delaktighet (MFD)

Att göra en stad tillgänglig

Intervju/artikel

Starta en dialog, det är bara att fråga. Så lyder ofta utgångspunkten när Ola Johansson, informationssekreterare på Stadskontoret i Malmö, arbetar för att skapa ett tillgängligt samhälle. Tillsammans med användarna har han nu siktet inställt på att förändra hela staden.

Läs mer

E-legitimering inom den offentliga förvaltningen 2019

Rapport

I denna rapport redogörs för användning och anskaffning av tjänster för e-legitimering inom den offentliga förvaltningen. Resultat bygger huvudsakligen på en enkätundersökning riktad till kommuner, regioner och statliga myndigheter som genomfördes under våren 2019.

Utgivare av rapporten: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)


Länk till rapporten

Tillgänglig kommunikation i krissituationer

Rapport

PTS har undersökt behov och utmaningar som personer med funktionsnedsättning, personer över 75 år samt nyanlända personer har vid kommunikation i krissituationer. PTS har haft samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och med SOS Alarm vid utformningen av uppdraget.

Utgivare av rapporten: Post- och telestyrelsen (PTS)


Länk till rapporten

Tre minuter om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Film

Tommy Olsson, specialist på webbtillgänglighet på DIGG, sammanfattar lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på under tre minuter.

Utgivare av filmen: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)


Bank- och betaltjänster som inkluderar eller exkluderar?

Film

Filmen visar ett urval av användartester som PTS genomfört för att sprida kunskap om tillgänglighet i bank- och betaltjänster.

Utgivare av filmen: Post- och telestyrelsen (PTS)

Funktionshinderspolitiken 2019

Rapport

Det här är MFD:s rapport om utvecklingen inom funktionshinderspolitiken 2019. Rapporten fokuserar särskilt på förutsättningarna för funktionshindersperspektivets genomslag i styrningen av och verksamheten inom kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Utgivare av rapporten: Myndigheten för delaktighet (MFD)


Länk till rapporten

Vägledning för webbutveckling

Webbsida

Här finns de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor i Sverige. Vägledningen (även kallad Webbriktlinjerna) sammanfattar erfarenheter från mer än ett decennium av webbutveckling.

Ansvarig för webbplatsen/webbsidan: Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Läs mer

“Det handlar om ren kunskap, det får inte bli en åsiktsfråga.”

Intervju/artikel

Tyri Asklöf på PRV har jobbat med tillgänglighetsfrågor i tio år. Även om hon märker att människors medvetenhet till ämnet har ökat, saknas fortfarande värdefull kunskap om vad tillgänglighet i grunden handlar om.

Läs mer

Nyckelbegrepp och ordlista för digital delaktighet och tillgänglighet

Webbsida

Här samlar PTS några begrepp som används i samband med digital delaktighet och tillgänglighet.

Ansvarig för webbplatsen/webbsidan: Post och telestyrelsen (PTS)


Läs mer

Universell utformning

Webbsida

Universell utformning innebär att utforma nya produkter, miljöer, program och tjänster för att de ska kunna användas av så många som möjligt, utan behov av anpassning i efterhand. Universell utformning utgår från mångfalden hos befolkningen. Det handlar om att göra rätt från början.

Ansvarig för webbplatsen/webbsidan: Myndigheten för delaktighet (MFD)


Läs mer

Ett Spotify för alla

Intervju/artikel

Att förse hela världen med musik och podcasts, och samtidigt se till att så många som möjligt oavsett förutsättningar kan ta del av den, är inte en lätt uppgift. Men enligt Shaun Bent på Spotify behöver det inte alltid vara så svårt. Tvärtom, ibland är det de enklaste förändringarna som gör störst skillnad.

Läs mer