Spela upp igen

Branschspecifika krav

Det finns som sagt även krav som bara gäller i enstaka branscher (eller sektorer som det står i lagen). Det rör sig om ganska många olika krav. Hela listan finns i direktivets bilaga 1, se fördjupningsavsnittet. Här följer några exempel:

För e-handelstjänster
För e-handel finns till exempel krav på att återge information om tillgängligheten i det som säljs. OM det finns information exempelvis om hur en hörapparat kan anslutas så får inte e-handlaren skippa den informationen.
För banktjänster
Och för banktjänster finns krav på att informationen inte ska kräva avancerade språkkunskaper. Det finns till och med ett gränsvärde för detta: Det som kallas nivå B2 inom EU. Se fördjupningsavsnittet.
För kommunikationstjänster
Om röstkommunikation förekommer ska det även gå att använda RTT, alltså realtidstextkommunikation, och om videosamtal erbjuds ska det även gå att använda så kallad  totalkonversation.
För persontransporttjänster
Säkerställa att information om tillgängligheten hos fordon, den omgivande infrastrukturen och den bebyggda miljön samt om assistans till personer med funktionsnedsättning tillhandahålls.
För självbetjäningsterminaler
De ska bland annat möjliggöra användning av personliga hörlurar.
För nödkommunikation
Tillgänglighetskrav på bland annat nödnummer 112 hanteras i Sverige genom avtal mellan staten och SOS Alarm.
För e-böcker
Bland annat ska uppläsning kunna synkroniseras med textvisning. Troligen kan standarden EPUB Accessibility 1.1 användas för att uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektivet. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har publicerat en sammanfattning av hur bokbranschen påverkas av tillgänglighetsdirektivet.

Det finns fler sektorsspecifika krav

Vi planerar att räkna upp fler exempel här framöver, så välkommen tillbaka!

Nästa avsnitt: Undantag