Spela upp igen

Hur bråttom är det?

Kraven ska vara uppfyllda 28 juni 2025.

Övergångsregler

Det finns dock vissa bestämmelser som gäller under en övergångsperiod:

  • Tjänsteleveranser som är avtalade före 28 juni 2025 får löpa i ytterligare fem år även om de inte uppfyller kraven (men nya sådana avtal får inte tecknas).
  • Även produkter (t.ex. routrar) som krävs för att leverera vissa tjänster kan fortsätta användas i ytterligare fem år.
  • Självbetjäningsterminaler som redan är utplacerade kan få finnas kvar tills de är upp till 20 år gamla.

Det kan krävas ganska många olika typer av åtgärder, och vissa av dem tar tid, så det är viktigt att komma igång så snart som möjligt.

Nästa avsnitt: Vad händer om vi inte hinner?