Spela upp igen

Vilka berörs?

Många olika aktörer berörs, och avgörande är vilken typ av produkt eller tjänst ni tillhandahåller.

Sex kategorier av konsumenttjänster omfattas:

1. Elektroniska kommunikationstjänster, som till exempel

 • Uppkoppling & abonnemang
 • Telefonsamtal
 • E-post
 • Sms
 • Chatt
 • Videosamtalstjänster (som Skype, Zoom och Teams)

2. Medietjänster, som till exempel

 • Play-tjänster
 • Programguider i TV-boxar

3. Vissa tjänster för persontransporter, som till exempel

 • Webbplatser
 • Appar
 • Elektroniska biljetter

  4. Banktjänster, som till exempel

  • Internetbank
  • Informationsmaterial
  • Kö-lapp-system på bankkontor

  5. E-böcker

  Digitala böcker som i huvudsak består av text.

  6. E-handelstjänster

  Nästan alla digitala tjänster som syftar till att sälja något på distans till konsumenter.

  Sju kategorier av produkter omfattas:

  1. Datorer, som till exempel

  • Persondatorer
  • Smarttelefoner
  • Surfplattor

  (inklusive operativsystemet).

  2. Betalningsterminaler

  Det är apparater vars huvudsyfte är betalningar, t.ex. kortläsare.

  3. Automater

  Kontantautomater och automater för

  • biljettförsäljning och
  • incheckning

  för tjänsterna ovan.

  4. Interaktiva informationsterminaler

  men inte alla, utan bara för tjänsterna som vi nyss räknade
  upp. Det innebär exempelvis interaktiva terminaler för presentation av tågtider, och biljettavläsare. Men inte en passiv informationstavla om avgångstider och inte rumsbokning eller kaffeautomatens menysystem (eftersom de inte gäller tjänsterna).

  5. Utrustning som används för att komma åt kommunikationstjänster

  Till exempel hemma-router och modem – och smartphones, som alltså passar in under flera kategorier.

  6. Utrustning som används för att komma åt medietjänster

  Till exempel digitalboxar och så kallad smart-tv.

  7. Läsplattor

  Alltså utrustning för att läsa e-böcker.

  Nästa avsnitt: Vilka är kraven?