Summering
från dagen

Digin

Summering
från dagen

Hundratals deltagare samlades digitalt 26 maj 2020

Här kan du se webbsändningen från Digin den 26 maj som helhet i videospelaren. Du kan även klicka på videoknappen för de olika talepunkterna i programmet nedan för att se just den talaren. Längre ned finns information om våra talare och moderatorer och i temarummen finns temaspårens material samlat.

Mejla oss gärna om det är något du vill veta mer om!

Program

5 min

Introduktion

Dagens moderatorer, Beata Wickbom och Staffan Taylor, hälsar välkommen.

Video
15 minBehoven

Digitalt utanförskap växer och hotar demokratin - hur ser den sanna bilden av behoven och riskerna ut?

Panelsamtal med Digitaliseringsrådet, Internetstiftelsen och Begripsam.

Video
15 minBesluten

Så har en kommun tagit sig an ett helhetsperspektiv på tillgänglighet och mångfald

Malin Bergvall och Carina Norman, Skellefteå kommun.

Video
15 minByggandet

Så vävs förändring och tillgänglighet samman med strukturer och arbetssätt ute i verksamheten

Helen Edenfur, Skatteverket.

Video

Temaspår i slutna digitala grupprum

Läs mer om temaspåren

25 min

Panelsamtal med förmiddagens talare som svarar på frågor från temaspåren

25 min

Hur kan tillgänglighet och inkludering bli en självklarhet på den moderna arbetsplatsen?

Mathias Strand, Microsoft.

Video
25 min

Från ord till handling - samarbete, mångfald och tillit

Kreativitetsexperten Tobias Degsell inspirerar och avslutar Digin 2020.

Video
10 min

Summering och avslutning

Dagens moderatorer, Beata Wickbom och Staffan Taylor, summerar och berättar vad som händer efter Digin.

Video

5 temaspår med workshops


Varje temaspår inleddes med en introduktion till ämnet från en expertföreläsare. Därefter delades deltagarna upp i smågrupper för att dela erfarenheter och insikter i olika workshopmoment.

Grupparbetet skedde i mötesplattformen Zoom och som mest pågick över 30 parallella workshops. Dokumentation och summering från grupparbetena finns i respektive temarum.

Ett av momenten i grupparbetet var workshopspelet Diginsikter som även finns att ladda ner och använda fritt för eget arbete.

Praktisk tillämpning av tillgänglighetskraven som slår igenom till fullo 23 september 2020

Hur praktiskt säkerställa att organisationen lever upp till lagkraven, till exempel gällande tillgängliga pdf:er och syntolkad film.

Expertintroduktion: Pär Lannerö, tillgänglighetsexpert och tidigare projektledare för webbriktlinjer.se
.

Läs mer om Pär under Talare

Till temarummet

Hur anpassa verksamheten effektivt och hållbart för att leverera tillgänglighet?

Hur anpassa, få mer resurser och prioritera så tillgänglighetsarbetet blir självklart, enkelt, hållbart och effektivt.

Expertintroduktion: Åsa Holmberg, digital tillgänglighetsstrateg och verksamhetsutvecklare och Ola Berg, förändringsstrateg och agil vägvisare.

Läs mer om Åsa och Ola under Talare

Till temarummet

Förstå och involvera användarna för resultat som möter verkliga behov

Hur skapa bättre förståelse för användarperspektivet och uppnå mer effektiva insatser där resultaten gör skillnad.

Expertintroduktion: Pernilla Kvist, utvecklare på avdelningen för kvalitet och utveckling på Helsingborgs stad.

Läs mer om Pernilla under Talare

Till temarummet

Hur arbeta tillgängligt när teknik och digitalisering utvecklas fortare än lagen?

Hur få med tillgänglighetsperspektivet när den digitala utvecklingen ändrar förutsättningar, beteenden och behov, till exempel med AI och robotisering.

Expertintroduktion: Per Axbom, coach, designer, författare, lärare.

Läs mer om Per under Talare

Till temarummet

Hur utforma digitala tjänster för att öka digital inkludering?

Vad är viktigt att tänka på när digitala tjänster skapas för att de ska fungera för alla olika användare? Finns det processer att lära av varandra.

Expertintroduktion: Carina Norman, verksamhetsutvecklare på Skellefteå kommun.

Läs mer om Carina under Talare

Till temarummet

Workshopspelet Diginsikter

Här kan du ladda ner ett färdigt upplägg för en workshop om digital inkludering och tillgänglighet.

Workshopspelet Diginsikter är öppet för alla att använda och är en programmerad powerpoint-presentation med förskrivna frågor som kan ligga till grund för diskussion och grupparbete.Läs mer om Diginsikter

Digins moderatorer

Beata Wickbom

Beata är expert på digital kommunikation och har bland annat lång erfarenhet av att jobba med kreativa processer och affärsutveckling. Beata är även medgrundare till plattformen Hej Digitalt.

I programmet: hela dagen

Staffan Taylor

Staffan brinner för att få människor att fundera, förändra och skapa nya resultat. Han har bland annat modererat Företagarnas kongressmiddag och en rad olika Näringslivsdagar.

I programmet: hela dagen

Digins talare

Nils Hertzberg

Kanslichef

Digitaliseringsrådet

Nils är intresserad av gränslandet mellan människa, teknik och samhälle. Han har tidigare arbetat lång tid vid Regeringskansliet främst med IT-policyfrågor, statsbudgeten och myndighetsstyrning. Nils var även med och startade regeringens Bredbandsforum.

I programmet: 09:35 – 09:50

Jannike Tillå

Affärsområdes- och kommunikationschef
Internetstiftelsen

Jannike Tillå är affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen och har stor kunskap kring svenskars internetvanor och digital delaktighet. I Internetstiftelsens stora årliga undersökning ”Svenskarna och internet” finns det information om utvecklingen för det digitala utanförskapet.

I programmet: 09:35 – 09:50

Kerstin Ivarson Ahlstrand

Projektledare och tillgänglighetsexpert
 Begripsam

Kerstin har 15 års erfarenhet av att leda projekt med fokus på universell utformning och kognitiv tillgänglighet. Kerstin är projektledare för undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” som Begripsam genomför tillsammans med Post- och telestyrelsen.I programmet: 09:35 – 09:50

Malin Bergvall

Verksamhetsstrateg

Skellefteå kommun

Malin arbetar bland annat med att stärka innovationsförmågan i organisationen genom kompetenshöjning i användarcentrerad metodik. Det är ett sätt att se till att digital utveckling möter användarnas behov, och sker genom samskapande. Till exempel har hon bidragit till att utbildning har skett av både politiker, chefer och verksamhetsutvecklare.

I programmet: 09.50-10.05

Carina Norman

Verksamhetsutvecklare/strateg

Skellefteå kommun

Carina planerar och organiserar flera olika digitala utvecklingsprojekt i samverkan med andra funktioner både internt och externt och ser utmaningsdriven och användarnära innovation med metoder för samskapande som en viktig del i arbetet.

I programmet: 09.50-10.05 samt 10.25-10.35, introduktion till temaspåret ”Hur utforma digitala tjänster för att öka digital inkludering?” (endast för föranmälda)

Helen Edenfur

Samordnare för frågor om tillgänglighet

Skatteverket

Helen Edenfur är samordnare för frågor om tillgänglighet på Skatteverket. Hon har jobbat med frågor kopplat till tillgänglighet och inkludering. Helen har följt och drivit hur Skatteverket tagit in tillgänglighetsperspektivet i både verksamhet, processer och arbetssätt under många år.

I programmet: 10:05 – 10:20

Pär Lannerö

Rådgivare och expert inom digital hållbarhet och tillgänglighet

Pär har jobbat med webben sedan mitten av nittiotalet. Under flera år var han projektledare för webbriktlinjer.se. Han var även rådgivare åt Regeringskansliet och DIGG under processen som ledde fram till den nya regleringen om tillgänglighet till digital offentlig service. Pär har hållit över hundra föreläsningar och kurser i ämnet och medverkat i expertgranskningar av ett femtiotal webbplatser.

I programmet: 10.25-10.35, introduktion till temaspåret ” Praktisk tillämpning av tillgänglighetskraven som slår igenom till fullo 23 september 2020” (endast för föranmälda)

Åsa Holmberg

Digital tillgänglighetsstrateg och verksamhetsutvecklare

Åsa har jobbat med digitala tjänster och tillgänglighet på flera stora myndigheter sedan 2008. Hennes fokus ligger bland annat på frågan om hur man tillsammans över organisationsgränserna skapar en uthållig förvaltning av tillgängliga och användbara digitala tjänster.

I programmet: 10.25-10.35, introduktion till temaspåret ”Hur anpassa verksamheten effektivt och hållbart för att leverera tillgänglighet?” (endast för föranmälda)

Pernilla Kvist

Utvecklare, kvalitet- och utvecklingsavdelningen
Helsingborgs stad

Pernilla har under flera år arbetat med samverkan och användardriven utveckling inom olika organisationer. På socialförvaltningen har hon bland annat byggt upp arbetet med projekt Digitalt utanförskap och ser att användarinvolvering ger ökade möjligheter till att skapa innovationer som faktiskt möter användarnas behov.

I programmet: 10.25-10.35, introduktion till temaspåret ” Förstå och involvera användarna för resultat som möter verkliga behov” (endast för föranmälda)

Per Axbom

Coach, designer, författare, lärare


Per Axbom har som konsult och lärare i mer än 20 år hjälpt organisationer med digital användbarhet och tillgänglighet. Han arbetar för att göra teknik trygg och omtänksam genom reflektivt resonerande, hänsynstagande design, coaching och utbildning. Under 2019 släppte han handboken Digital omtanke

I programmet: 10.25-10.35, introduktion till temaspåret ”Hur arbeta tillgängligt när teknik och digitalisering utvecklas fortare än lagen?” (endast för föranmälda)

Ola Berg

Förändringsstrateg och agil vägvisare

Ola har drivit förändring för olika organisationer i över tolv år och fokuserar på hur vi människor ska förstå varandras behov för att skapa bra tjänster och produkter tillsammans.

I programmet: 10.25-10.35, introduktion till temaspåret ”Hur anpassa verksamheten effektivt och hållbart för att leverera tillgänglighet?” (endast för föranmälda)

Mathias Strand

Chefsjurist

Microsoft Västeuropa

Mathias är en flitigt anlitad talare och paneldeltagare inom områden som molntjänster, tillgänglighet, integritet, IT-juridik, upphandling, konkurrensrätt, CSR och bolagsjuristens roll. Han sitter med i IT & Telekomföretagens dataråd och har varit anställd på Microsoft sedan 2006.

I programmet: 14:00 – 14:25

Tobias Degsell

Tobias Degsell är en mycket erfaren och inspirerande föreläsare, workshopledare och moderator. 2016 lämnade han sin anställning som curator på Nobelprismuseet i Stockholm. Idag hjälper han företag och organisationer över hela världen att tänka och agera på nya sätt. Han talar om samarbete, mångfald och tillit och att gå från ord till handling.

I programmet: 14:25 – 14:50