5 temaspår med workshops

Varje temaspår inleddes med en introduktion till ämnet från en expertföreläsare. Därefter delades deltagarna upp i smågrupper för att dela erfarenheter och insikter i olika workshopmoment.

Grupparbetet skedde i mötesplattformen Zoom och som mest pågick över 30 parallella workshops. Dokumentation och summering från grupparbetena finns i respektive temarum.

Ett av momenten i grupparbetet var workshopspelet Diginsikter som även finns att ladda ner och använda fritt för eget arbete.

Praktisk tillämpning av tillgänglighetskraven som slår igenom till fullo 23 september 2020

Hur praktiskt säkerställa att organisationen lever upp till lagkraven, till exempel gällande tillgängliga pdf:er och syntolkad film.

Expertintroduktion: Pär Lannerö, tillgänglighetsexpert och tidigare projektledare för webbriktlinjer.se
.

Läs mer om Pär under Talare

Till temarummet

Hur anpassa verksamheten effektivt och hållbart för att leverera tillgänglighet?

Hur anpassa, få mer resurser och prioritera så tillgänglighetsarbetet blir självklart, enkelt, hållbart och effektivt.

Expertintroduktion: Åsa Holmberg, digital tillgänglighetsstrateg och verksamhetsutvecklare och Ola Berg, förändringsstrateg och agil vägvisare.

Läs mer om Åsa och Ola under Talare

Till temarummet

Förstå och involvera användarna för resultat som möter verkliga behov

Hur skapa bättre förståelse för användarperspektivet och uppnå mer effektiva insatser där resultaten gör skillnad.

Expertintroduktion: Pernilla Kvist, utvecklare på avdelningen för kvalitet och utveckling på Helsingborgs stad.

Läs mer om Pernilla under Talare

Till temarummet

Hur arbeta tillgängligt när teknik och digitalisering utvecklas fortare än lagen?

Hur få med tillgänglighetsperspektivet när den digitala utvecklingen ändrar förutsättningar, beteenden och behov, till exempel med AI och robotisering.

Expertintroduktion: Per Axbom, coach, designer, författare, lärare.

Läs mer om Per under Talare

Till temarummet

Hur utforma digitala tjänster för att öka digital inkludering?

Vad är viktigt att tänka på när digitala tjänster skapas för att de ska fungera för alla olika användare? Finns det processer att lära av varandra.

Expertintroduktion: Carina Norman, verksamhetsutvecklare på Skellefteå kommun.

Läs mer om Carina under Talare

Till temarummet

Workshopspelet Diginsikter

Här kan du ladda ner ett färdigt upplägg för en workshop om digital inkludering och tillgänglighet.

Workshopspelet Diginsikter är öppet för alla att använda och är en programmerad powerpoint-presentation med förskrivna frågor som kan ligga till grund för diskussion och grupparbete.Läs mer om Diginsikter