Välkommen till temarummet:

Hur utforma digitala tjänster för att öka digital inkludering?

Stort tack till alla medverkande
på temaspåren

Digins temaspår var populära och blev snabbt fullbokade. Totalt samlades över 250 personer digitalt i mindre grupper för olika workshopmoment. Som mest pågick över 30 parallella grupparbeten och diskussioner.

Vi har försökt sammanfatta och sammanställa de många intressanta diskussioner och frågor som kom upp under temaspåren. Panelen av förmiddagens talare gav sin syn på några av frågorna som kom upp. För övriga frågor pågår ett arbete att ta fram svar och hänvisning till mer information genom dialog och samarbete mellan de tre myndigheter som står bakom Digin.

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni i offentlig sektor har.

Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejla till insikt@digin.nu

Dokumentation

Summering från workshopspelet Diginsikter (inom kort)

Sammanställning frågor och svar till panelen (inom kort)

Direktsändning av panelsamtal

Sammanfattande anteckningar från grupperna (inom kort)

Relaterat