Tillgänglighet på webbplatsen digin.nu

Vi är tre myndigheter som står bakom den här webbplatsen men den koordinerande myndigheten är Post- och telestyrelsen (PTS), som också äger webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur digin.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Det här är en helt ny webbplats som använder ett publiceringssystem som inte är PTS ordinarie system. Vi kommer därför tillgänglighetsgranska webbplatsen i två steg.

Det första steget är självgranskning som skett under uppbyggnad av webbplatsen. Nästa steg blir en extern tillgänglighetsgranskning som sker inom två veckor efter att webbplatsen publicerats.

Det kan finnas vissa delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga som vi inte upptäckt ännu.

Vi publicerar en fullständig tillgänglighetsredogörelse här senast 30 juni 2020.

Vår strävan är att webbplatsen ska ha hög tillgänglighet och vi vill förbättra den om det finns brister.

Kontakta oss om du upptäcker information du inte kan ta del av eller delar där vi inte uppfyller lagkraven. Mejla till info@digin.nu.

Senaste bedömningen av webbplatsens tillgänglighet gjordes den 27 februari 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 27 februari 2020.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi tar hand om dina synpunkter kan du meddela DIGG:
https://www.digg.se/tdosanmalan