Digin.nu

En webbplats om digital
inkludering och tillgänglighet

Digin.nu

En webbplats om digital
inkludering och tillgänglighet

Krav och regler

Kraven skärps för att digitala lösningar ska vara tillgängliga för alla. Här är de lagar och krav som gäller och de som är på gång.

Krav och regler

Stöd och verktyg

Vi behöver alla stöd i arbetet med digital inkludering. Här hittar du stödmaterial och praktiska vägledningar.

Stöd och verktyg

Inspiration och tips

Ta del av informativa och intressanta artiklar, filmer och rapporter om digital inkludering och tillgänglighet.

Inspiration och tips

Aktuellt

WEBBSIDA

Delaktighetsguiden- en webbutbildning framtagen av MFD

Myndigheten för delaktighet har tagit fram Delaktighetsguiden, en webbutbildning där du kan lära dig om hur du och din myndighet kan arbeta för att genomföra funktionshinderspolitiken. Utbildningen består av en blandning av filmer, text och övningar där du samlar på dig kunskap.

EVENEMANG

Vitalis 17-19 maj, Svenska mässan Göteborg

Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Myndigheten för delaktighet kommer tillsammans med bland annat Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och SKR hålla i ett spår om Digital inkludering.

EVENEMANG

25 maj kl. 9:00-11:30 webbseminarium om tillgänglig upphandling- MFD

Genom att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av varor och tjänster kan myndigheter, kommuner och regioner bidra till att personer med funktionsnedsättning i större utsträckning kan medverka i och vara en del av samhället. Men vilka krav kan man ställa och hur kan de ställas? Myndigheten för delaktighet samlar till detta möte de myndigheter som omfattas av regeringens nya funktionshinderspolitiska strategi och andra myndigheter. Mötet vänder sig i första hand till dig som arbetar med eller har ansvar för eller stöttar i upphandling. Du är välkommen att anmäla fler intresserade från din myndighet.

Mer aktuellt innehåll
ARTIKEL

Tillgänglighetsdirektivet blir lag- är du redo?

test