Tillgänglighetsredogörelse för digin.nu

Vi är fyra myndigheter som står bakom den här webbplatsen men den koordinerande myndigheten är Post- och telestyrelsen (PTS). Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur digin.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från digin.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss med hjälp av formuläret på denna sida.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning (digg.se).

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Några av filmerna har vissa partier som saknar syntolkning. (Arbete pågår med att åtgärda detta.)

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Logotyper omfattas inte av kraven i webbtillgänglighetsdirektivet. Vi har ändå noterat att logotyperna för några av myndigheterna kan upplevas som otydliga och vill informera om att det i dessa fall pågår ett arbete att ta fram en ny tillgängligare logotyp.

Filmer som är offentliggjorda på offentliga verksamheters webbplatser före 23 september 2020 omfattas inte av lagkraven och kan därför till exempel sakna syntolkning och/eller textning.

Hur vi testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning av digin.nu.
Senaste bedömningen gjordes den 22 februari 2022.
Webbplatsen publicerades den 3 december 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 3 juni 2022.

Formulär för rapportering av tillgänglighetsbrister på digin.nu

Alla uppgifter i formuläret nedan är inte obligatoriska, men beskriv problemen så noga du kan. Då har vi bäst möjlighet att förstå problemet och om möjligt även åtgärda bristen. Om du vill att vi ska svara dig behöver du ange kontaktuppgifter.

Information om hur digin.nu hanterar dina kontaktuppgifter

Din anmälan skickas till PTS:s registratur och blir en allmän handling.

Kontrollera de felmarkerade fälten i formuläret Tack för din anmälan!
Du behöver beskriva vad du upplever som bristande tillgänglighet.
Du behöver ange en korrekt webbadress. Exempel: https://www.exempel.se
Du behöver ange en giltig namm eller lämna fältet tomt. Exempel: John Doe
Du behöver ange en giltig e-postadress eller lämna fältet tomt. Exempel: email@exempel.se