Om digital tillgänglighet

Här beskriver vi begreppet digital tillgänglighet och andra ord och begrepp som på olika sätt relaterar till digital tillgänglighet.

Om digital tillgänglighet

Här beskriver vi begreppet digital tillgänglighet och andra ord och begrepp som på olika sätt relaterar till digital tillgänglighet.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att digitala lösningar har utformats så att de kan användas av så många som möjligt oavsett funktionsförmåga. Funktionsförmågan kan variera och bero på funktionsnedsättning, men även andra faktorer kan inverka på sättet att fungera. Stress och i vilken situation en person befinner sig är några exempel.

En hög grad av digital tillgänglighet gynnar alla användare. Det som är nödvändigt för vissa användare är ofta nyttigt och användbart även för andra användare.

Barn som håller i en mobil och tar en selfie. Man som sitter i en soffa med en surfplatta. Symboliserar att det gäller alla.

Ordlista

Här finner du en ordlista som innehåller definitioner av olika begrepp som används inom digital tillgänglighet. Vissa av begreppen kan ha andra betydelser i andra sammanhang.

A11y

Design för alla

Digital delaktighet

Funktionshin­der

Funktionshin­derspolitik

Funktionsned­sättning

Inkluderande design

Klarspråk

Syntolkning

T12t

Talsyntes

Tillgänglighets­redogörelse

Universell utformning

WCAG – standard för tillgänglighet

Digitalt utanförskap växer och hotar demokratin

Hur ser den sanna bilden av behoven och riskerna ut?

Panelsamtal med Digitaliseringsrådet, Internetstiftelsen och Begripsam under Nätverksdagen Digin som anordnades 2020.

Filmen är syntolkad och undertextad.
Videolängd: 20:09