Aktuellt

WEBBSIDA

Uppdaterade föreskrifter om tillgänglighet

Under hösten 2021 antog Europeiska kommissionen en uppdatering av den europeiska harmoniserade standarden EN 301 549, från version 2.1.2 till version 3.2.1. DIGG har därför uppdaterat sina föreskrifter för att hänvisa till den nya versionen av EU-standarden.

WEBBSIDA

DIGG ger nytt stöd om digital inkludering och tillgänglighet

DIGG har samlat information om DOS-lagen på ett ställe. Så att du som offentlig aktör lättare kan se vad som gäller och vad DIGG rekommenderar. Via tjänsten kan du välja att söka eller filtrera fram vad som gäller för just din situation.

WEBBSIDA

Produktionsproblem ger osäkra leveranser av e-textformat (mtm.se)

E-textböcker för programmet Textview ska ersättas med tillgängliga e-böcker i Epub3-format för bättre tillgänglighet

EVENEMANG

Anmälan öppen till Diginsikter 16 mars 2022

Digin.nu arrangerar digital träff om tillgänglighetsdirektivet.

WEBBSIDA

DIGG kommenterar EU-rapport om digitalisering (digg.se)

Stort kliv för Sveriges digitala offentliga tjänster, men det finns mer att göra.

INFORMATIONSSIDA

Tillgänglighetsdirektivet blir svensk lag 2022

Många branscher inom privat och offentlig sektor påverkas och behöver förbereda sig redan nu.