Aktuellt

WEBBSIDAPUBLICERAD

Förlängda öppettider för Teletal inför valet 2022

Tjänsten Teletal kommer inför valet 2022 att ha utökade öppettider. Utökade öppettider gäller under helgen före riksdagsvalet den 3-4 september och valhelgen den 10-11 september. Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med under hela samtalet.

WEBBSIDAPUBLICERAD

Ny lag om elektronisk kommunikation (pts.se)

Den 3 juni 2022 trädde en ny lag om elektronisk kommunikation i kraft. Tydligare krav på säkerhet, bättre förutsättningar för utbyggnad av nät och konkurrens samt större trygghet vid tecknande av avtal är några områden som omfattas av den nya lagen.

WEBBSIDAPUBLICERAD

Delaktighetsguiden- en webbutbildning framtagen av MFD

Myndigheten för delaktighet har tagit fram Delaktighetsguiden, en webbutbildning där du kan lära dig om hur du och din myndighet kan arbeta för att genomföra funktionshinderspolitiken. Utbildningen består av en blandning av filmer, text och övningar där du samlar på dig kunskap.

EVENEMANGPUBLICERAD

14 juni, webbinarium Lyssnande läsning i serien Angelägen forskning- Kungliga Biblioteket, Kulturrådet och MTM

Många läser idag ljudböcker av olika anledningar. Talböcker och andra inlästa böcker vidgar tillgången till litteratur för personer som inte kan ta del av svartskrift. Men vilka förutsättningar och behov har de som läser i tillgängligt format? Under detta tillfälle med Angelägen forskning kommer forskaren Anna Lundh och bibliotekarien Elin Nord lyfta fram olika perspektiv på lyssnande läsning samt hur biblioteken kan arbeta för dem som vill läsa i tillgängliga format.

EVENEMANGPUBLICERAD

Ta del av delaktighetsdagen 2022

Ta del av Myndigheten för delaktighets årliga konferens Delaktighetsdagen i efterhand, här på digin.nu.

WEBBSIDAPUBLICERAD

Uppdaterade föreskrifter om tillgänglighet

Under hösten 2021 antog Europeiska kommissionen en uppdatering av den europeiska harmoniserade standarden EN 301 549, från version 2.1.2 till version 3.2.1. DIGG har därför uppdaterat sina föreskrifter för att hänvisa till den nya versionen av EU-standarden.

WEBBSIDAPUBLICERAD

DIGG ger nytt stöd om digital inkludering och tillgänglighet

DIGG har samlat information om DOS-lagen på ett ställe. Så att du som offentlig aktör lättare kan se vad som gäller och vad DIGG rekommenderar. Via tjänsten kan du välja att söka eller filtrera fram vad som gäller för just din situation.

WEBBSIDAPUBLICERAD

Produktionsproblem ger osäkra leveranser av e-textformat (mtm.se)

E-textböcker för programmet Textview ska ersättas med tillgängliga e-böcker i Epub3-format för bättre tillgänglighet

EVENEMANGPUBLICERAD

Anmälan öppen till Diginsikter 16 mars 2022

Digin.nu arrangerar digital träff om tillgänglighetsdirektivet.