Aktuellt

WEBBSIDA

Delaktighetsguiden- en webbutbildning framtagen av MFD

Myndigheten för delaktighet har tagit fram Delaktighetsguiden, en webbutbildning där du kan lära dig om hur du och din myndighet kan arbeta för att genomföra funktionshinderspolitiken. Utbildningen består av en blandning av filmer, text och övningar där du samlar på dig kunskap.

EVENEMANG

Vitalis 17-19 maj, Svenska mässan Göteborg

Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Myndigheten för delaktighet kommer tillsammans med bland annat Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och SKR hålla i ett spår om Digital inkludering.

EVENEMANG

25 maj kl. 9:00-11:30 webbseminarium om tillgänglig upphandling- MFD

Genom att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av varor och tjänster kan myndigheter, kommuner och regioner bidra till att personer med funktionsnedsättning i större utsträckning kan medverka i och vara en del av samhället. Men vilka krav kan man ställa och hur kan de ställas? Myndigheten för delaktighet samlar till detta möte de myndigheter som omfattas av regeringens nya funktionshinderspolitiska strategi och andra myndigheter. Mötet vänder sig i första hand till dig som arbetar med eller har ansvar för eller stöttar i upphandling. Du är välkommen att anmäla fler intresserade från din myndighet.

EVENEMANG

31 maj kl. 9-12 Digitalisering i funktionshindersverksamhet – SKR

Personal och brukare från Eskilstuna, Karlstad och Lund, tre modellkommuner i SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik, och Göteborgs stad berättar om hur man utvecklat sina verksamheter med stöd av digitala lösningar. En utveckling som gjorts både för och tillsammans med brukarna. Seminariet är tänkt utgöra en inspiration till utveckling av verksamheten med stöd av digital teknik. Sista anmälningsdag 27 maj.

EVENEMANG

14 juni, webbinarium Lyssnande läsning i serien Angelägen forskning- Kungliga Biblioteket, Kulturrådet och MTM

Många läser idag ljudböcker av olika anledningar. Talböcker och andra inlästa böcker vidgar tillgången till litteratur för personer som inte kan ta del av svartskrift. Men vilka förutsättningar och behov har de som läser i tillgängligt format? Under detta tillfälle med Angelägen forskning kommer forskaren Anna Lundh och bibliotekarien Elin Nord lyfta fram olika perspektiv på lyssnande läsning samt hur biblioteken kan arbeta för dem som vill läsa i tillgängliga format.

EVENEMANG

Ta del av Digin webbinariet Tillgänglighetsdirektivet blir lag- är du redo?

Den 16 mars hölls en digital träff om tillgänglighetsdirektivet. Ta del av webbinariet här på digin.nu.

EVENEMANG

Ta del av delaktighetsdagen 2022

Ta del av Myndigheten för delaktighets årliga konferens Delaktighetsdagen i efterhand, här på digin.nu.

WEBBSIDA

Uppdaterade föreskrifter om tillgänglighet

Under hösten 2021 antog Europeiska kommissionen en uppdatering av den europeiska harmoniserade standarden EN 301 549, från version 2.1.2 till version 3.2.1. DIGG har därför uppdaterat sina föreskrifter för att hänvisa till den nya versionen av EU-standarden.

WEBBSIDA

DIGG ger nytt stöd om digital inkludering och tillgänglighet

DIGG har samlat information om DOS-lagen på ett ställe. Så att du som offentlig aktör lättare kan se vad som gäller och vad DIGG rekommenderar. Via tjänsten kan du välja att söka eller filtrera fram vad som gäller för just din situation.