Foto på Ola Johansson med svarta glasögon.
Ola Johansson, Malmö stad

Att göra en stad tillgänglig

Starta en dialog, det är bara att fråga. Så lyder ofta utgångspunkten när Ola Johansson, informationssekreterare på Stadskontoret i Malmö, arbetar för att skapa ett tillgängligt samhälle. Tillsammans med användarna har han nu siktet inställt på att förändra hela staden.

Beskriv ert arbete med digital tillgänglighet?

Vi har jobbat med tillgänglighetsfrågor under ganska lång tid, men det har blivit tydligare och ett mer strukturerat när lagstiftningen WCAG 2.0 kom. Då satte vi igång ett arbete med sikte på den 23 september i år, när den nya lagen börjar gälla.

Det första vi gjorde var att starta en förstudie för att identifiera webbplatser och tjänster som inom kommunen som omfattas av lagen. Det blev en hel del, totalt ett 60-tal. Några exempel är e-tjänster som skolan använder och ansökan för försörjningsstöd. Det är massa olika delar.

När vi hade en överblick utbildade vi alla ansvariga. Vi ville ge dem en metodik för att göra självskattningar kring hur tillgängliga deras eget gränssnitt är. Det är inte enkelt att förstå alla krav, så vi ville ge stöd i det arbetet. Sen tog vi fram protokoll för varje gränssnitt för att se vilka krav vi uppfyller och inte uppfyller och tagit fram åtgärdsplaner, tillsammans med våra leverantörer. Nu skriver vi en tillgänglighetsredogörelse för att hitta en bra nivå för hela staden och inväntar den 23 september.

Malmö stad lyfts ofta som ett bra exempel inom digital delaktighet. Är det någon del av ert arbete som du är särskilt nöjd med?

Svårt att svara på för mig, det är helheten i så fall. Vi har satsat hårt på frågorna så det är kul om det ger resultat. Ledningen har haft ett stort intresse för frågan och varit ett bra stöd. Det är viktigt för att göra en satsning. Det har funnits tid och resurser avsatt, och möjlighet att ta in externa tillgänglighetsexperter. Att det finns ett engagemang från de som arbetar med frågorna är en annan viktig framgångsfaktor som jag skulle vilja lyfta fram.

Min roll är att projektleda och samordna arbetet. Det är ett kul jobb, det märks att man det gör skillnad!

När märks det att det gör skillnad?

Vi har jobbat aktivt med att ta med användare i utvecklingen av olika tjänster. Till exempel har vi låtit funktionshindersorganisationer som finns här i Malmö delta i tester tillsammans med ansvarig från oss och leverantören av tjänsten. De här testerna har verkligen varit en ögonöppnare! Man får en förstahandsupplevelse och det blir väldigt tydligt vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det har varit nyttigt och värdefullt.

Vi har jobbat brett med olika grupper, men framför allt med personer med kognitiva hinder, men också personer med nedsatt syn eller hörsel.

Det låter som att ni har kommit en bit i ert arbete. Vad hoppas ni kunna arbeta med framöver inom det här området?

Vi tittade brett i vår förstudie, men det finns många interna system som inte omfattas av lagen och som vi därför inte hade möjlighet att prioritera. Till exempel HR-system, ekonomisystem, verksamhetssystem och så vidare. Där finns det stor möjligheter till förbättringar, så jag hoppas kunna titta på det.

Vad har du för tips till andra aktörer som vill bli bättre på digital delaktighet?

Villkoren ser väldigt olika ut i olika organisationer. Ibland sitter man ensam med frågorna, medans jag har haft stort stöd. En bra början är att nätverka. Det finns mycket bra information, många nätverk, där man kan träffa personer som jobbar med detta. Några konkreta tips är mittnätverket, som ordnar gratis träffar (som också streamas), Dela digitalt, Facebook-grupper (tillgänglighetstruppen, webbriktlinjer.se, också en Facebook-grupper.

Involvera de som närmast berörs, människor som har en funktionsnedsättning av något slag. Involvera och fråga vad de tycker! Det finns massa intresseorganisationer som gärna ställer upp. Starta en dialog, det är bara att fråga!

Dela insikter

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejl: info@digin.nu