Foto på Tyri Asklöv i biblioteksmiljö.
Tyri Asklöf, Patent- och registreringsverket (PRV)

”Det handlar om ren kunskap, det får inte bli en åsiktsfråga.”

Tyri Asklöf på PRV har jobbat med tillgänglighetsfrågor i tio år. Även om hon märker att människors medvetenhet till ämnet har ökat, saknas fortfarande värdefull kunskap om vad tillgänglighet i grunden handlar om.

Hur arbetar PRV med digital tillgänglighet och vad är din roll i det arbetet?

Nu har det varit fokus på att utbilda och skapa förståelse för frågorna i organisationen, parallellt med att informera att det finns en lag som reglerar området. Mitt mål har varit att öka kunskapen för att få stöd för att sedan kunna göra konkreta ändringar på webben.

Precis nu i dagarna har vi fattat beslut om en ny webbstrategi som innebär att vår externa webb ska vara kund- och tillgänglighetsanpassad. Det är en framgång som jag har jobbat för under ett år, så det känns väldigt spännande.

Hur har du arbetat för att öka kunskapen i din organisation?

Jag har helt enkelt gått runt med en presentation som förklarar vad en funktionsnedsättning är och vad lagen säger att vi ska göra. Jag har trängt mig in i så många forum som möjligt. Det har varit ett blandat mottagande. Man säger att det är intressant, viktigt, ibland är man chockad när man förstår att det är ett omfattande arbete för att uppfylla lagen.

Vad är din bakgrund inom de här frågorna?

Jag har jobbat med tillgänglighetsfrågor på olika sätt under 10 år. Det är stor skillnad idag jämfört med när jag började. Det har blivit större medvetenhet överlag, även hos chefer. Det finns en lag idag at förhålla sig till, det har gjort stor skillnad.

Vilka är de största utmaningarna du möter i ditt arbete kopplat till tillgänglighet?

Det är okunskapen om vad en funktionsnedsättning är och vilken skillnad det gör för enskilda personer om en tjänst är tillgänglig eller inte och vad det betyder. Och att det saknas förståelse för att tjänster som är tillgängliga blir bättre för alla, inte bara för de med en funktionsnedsättning.

Vad är dina bästa tips till andra organisationer som vill bli bättre på digital delaktighet?

Hitta externa nätverk för att få in kunskap och inspiration

Jättebra sätt att få in kunskap, inspiration och bolla med andra personer som sitter med liknande utmaningar som du själv.

Utbilda dig själv och dina kollegor!

Gå en kurs, gå på frukostseminarier som arrangeras. Det här handlar om ren kunskap, det går inte att hitta på vad man tror. Det får inte bli en åsiktsfråga. Om man har många webbredaktörer, så måste de utbildas. Ha respekt för att det tar tid att bli duktig. Det har tagit mig flera år att bli trygg i min kunskap.

Se till att ha en strategisk funktion i den egna organisationen som kan frågorna

Man kan köpa in design och webblösningar, men utan strategin kan man inte göra en bra beställning eller kontrollera att webben lever upp till kraven. Därför behöver anställa en strategisk funktion i sin egen organisation.

Sätt igång, ta ett litet steg i taget!

Få inte panik om allt inte blir helt rätt på en gång. Alla webbar har sina brister, det finns ingen webb som är helt perfekt. Det är så många delar, så se till att dela upp ansvaret i delar. Någon tar film, någon har dokument, mallar, innehåll, text. Så att det blir lätthanterligt.

Dela insikter

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejl: info@digin.nu