Fotograf: Janerik Henriksson, TT

IBoxen om samarbetet med SRF för att ta fram en bättre tjänst för paketboxar

Alla som e-handlar vill att det ska vara enkelt och bekvämt att ta emot sina beställda varor och det är en viktig anledning till att efterfrågan på leveranser till paketboxar ökar. Samtidigt är inte paketboxar tillgängliga för alla, till exempel om man har en funktionsnedsättning.

IBoxen har arbetat med tillgänglighet i sina tjänster, bland annat genom att samarbeta med Synskadades riksförbund. Johan Edstav chef samhällskontakter & hållbarhet och Markus Trautmann kommunikationschef berättar mer här.  

Hur arbetar ni med tillgänglighet i era tjänster?

Vi är ett företag som utvecklar en infrastruktur med leveransboxar – en boxlösning som är öppen för alla transportbolag och privatpersoner. Vi kör inga egna transporter utan det gör transportbolagen och vi står för ”boxinfrastrukturen”. Med en öppen infrastruktur så behöver vi vara tillgängliga för alla. Tillgängligheten är mycket viktig för oss och vi arbetar för att alla invånare ska kunna använda våra boxar. Ett exempel är att man som användare ska kunna hämta och lämna paket eller varor och om man av någon anledning inte kan använda luckor i boxen som sitter för högt upp så kan man redan vid nedladdningen av iBoxens app välja om man vill ha sina paket i nedre delen av boxarna.

Varför startade ni samarbetet med Synskadades riksförbund, SRF och vad har det givit er?

Vi har blivit inbjudna av SRF och träffat dem vid flera tillfällen. Dessa träffar genererade att vi genomförde skarpa tester tillsammans med representanter med synnedsättningar från SRF. Samarbetet med SRF och testerna har givit oss nya värdefulla kunskaper som vi tar med oss i vår tjänsteutveckling för att bli ännu mer tillgängliga för människor med synnedsättning. Ett exempel är att vår app är anpassad till att fungera med talsyntes i mobiltelefoner. Samarbetet med SRF är naturligt eftersom iBoxen är öppen för alla och för oss är alla människors lika värde en självklarhet. Att skapa tillgänglighet för alla, till den infrastruktur som vi utvecklar, är A och O.

Personer med kognitiva nedsättningar kan ibland uppleva miljön hos ombud som stressig och otillgänglig. Kan det avhjälpas genom paketboxar?

Det är vi övertygade om. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår app för att vara så enkel och användarvänlig som möjligt. Vår förhoppning är att appen har så hög användarvänlighet att människor med kognitiv nedsättning har möjlighet att nyttja våra leveransboxar. Ett stöd till appen är att använda talsyntes för att tydliggöra hur appen ska användas.

Vilka samarbeten ser ni behöver stärkas i e-handelskedjan för att öka tillgängligheten totalt sett?

Om det redan i e-handlarens checkout skulle kunna framgå vilka leveransalternativ som är tillgängliga för synskadade skulle det underlätta avsevärt. I det gränssnittet kan vi vara med, påverka och samarbeta med andra leverantörer för att bidra till en bättre tillgänglighet.

Hur kan man arbeta mer med innovation och kundorientering för ökad tillgänglighet i er bransch?

En förutsättning är att ha kunskap om olika funktionsnedsättningar och vilka funktionshinder dessa kan ge i användningen av våra leveransboxar och digitala gränssnitt. Därför är det otroligt viktigt med samarbeten med funktionsrättsorganisationer. Kunskapen ger oss möjlighet att arbeta med att ta bort de eventuella hinder som finns. Vi tror att det är viktigt att funktionsrättsorganisationer fortsätter att informera och samarbeta med fler aktörer i e-handelskedjan så att vi tillsammans kan öka kunskapen kring olika funktionsnedsättningar och därigenom arbeta för att alla ska få en likvärdig tillgänglighet.

Vilka utmaningar finns framåt?

En utmaning för oss alla är att sprida kunskap, stödja och inspirera varandra så att så många som möjligt ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. För oss och andra företag och organisationer i näringslivet gäller det att samarbeta med SRF och andra funktionsrättsorganisationer för att driva frågor som främjar delaktighet och jämlikhet för människor med olika funktionsnedsättningar.

 

Dela insikter

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejl: info@digin.nu