Foto av Martin Strandberg, MTM

Så arbetar du tillgängligt som webbredaktör

Varje år granskar Funka tillgängligheten på olika myndigheters startsidor. Myndigheten för tillgängliga mediers startsida var en av dem som placerade sig på förstaplats i Funkas inkluderingsbarometer i år!  Endast sju procent av de offentliga aktörers webbplatser som testats har godkända startsidor.

Martin Strandberg är webbansvarig på MTM.  Här berättar Martin hur du kan arbeta tillgängligt som webbredaktör.

Grattis till utmärkelsen! Vad är bakgrunden till det här?

2021 hamnade startsidan på mtm.se på fjortonde plats. Främst på grund av trasiga länkar, felaktiga rubrikstorlekar och avsaknad av cookiemeddelande. Allt det är hygienfaktorer som bara ska fungera. Så sedan förra året har vi jobbat med både innehåll och teknik för att förbättra användarupplevelsen på mtm.se. Det är kul att det har gett resultat.

Vilket är ditt viktigaste råd för att skapa en tillgänglig webbplats?

Att inte separera innehåll och teknik utan se dem som en helhet är det viktigaste rådet för att tillgänglighetsarbete ska ge resultat. Tekniken ger förutsättningar. Men det är det löpande redaktörsarbetet som är avgörande.

Hur kan man arbeta konkret med tillgänglighet på webben?

Ställ krav på utvecklarna att leverera en tillgänglig produkt. De flesta företag som jobbar mot offentlig sektor idag är bra på det och har koll på vilka krav som ställs. Titta på andra webbplatser för inspiration.

Arbeta underifrån med det enklaste. Som att använda rubrikstorlekar i rätt ordning och att skriva tydliga länktexter som kan förstås även om de tas ur sitt sammanhang.

Låt olika användare löpande testa din webbplats. Det behöver inte vara stora och omfattande tester utan man kommer långt med enkla tester och liten testgrupp.

En stor del av tillgänglighetsarbetet bygger på texterna. En klarspråkad och välskriven text är ofta också tillgänglig.

Använd bilder där de tillför ett förklarande värde. Skriv alttexter till dessa bilder. Tänk att du talar i telefon och ska beskriva bilden på ett enkelt och tydligt sätt. Använd inte text i bild.

Glöm inte formulär eller andra inmatningsfält. Ett otillgängligt formulär ställer garanterat till problem för alla användare. Tillgänglighet gynnar alla, inte bara den som har en funktionsnedsättning.

Tänk på att filmer och grafiskt material, som diagram, också ska vara tillgängliga.

Undvik PDF:er så långt det är möjligt. Webbsidor är alltid mer tillgängliga och lättare att uppdatera än PDF:er.

Driv tillgänglighetsarbetet i hela organisationen. Inte bara bland kommunikatörer och webbredaktörer.

Lycka till med ditt arbete!

Dela insikter

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejl: info@digin.nu