“Tillgänglighet är en innovationskraft!” Intervju med Stina Biärsjö från Microsoft

Digin intervjuar Stina Biärsjö från Microsoft. Stina arbetar med tillgänglighet i sin roll som Customer Success Manager inom den moderna arbetsplatsen.

 

Berätta, hur arbetar Microsoft med tillgänglighet?

Vi arbetar med tillgänglighet på flera olika sätt. Utgångspunkten är att allt vi utvecklar ska kunna fungera för så många som möjligt.  Oavsett vilken funktionsförmåga som du har så ska till exempel Word eller Teams vara tillgängligt.

Sedan erbjuder vi extra hjälpmedel inbyggda i våra tjänster och verktyg. Vilket bidrar till att tröskeln sänks för alla att faktiskt använda hjälpmedel. Till exempel kan det vara att aktivera undertext i ett Teams möte, det är inte bara är bra om man har en hörselnedsättning utan även om man befinner sig i en bullrig miljö. Ett annat exempel är diktering, det kan man behöva både om man har en synnedsättning men också om man är dyslektiker, som jag själv.

Vi ger också möjligheten att automatiskt granska och testa tillgängligheten i fler av våra tjänster, till exempel i Word, PowerPoint eller Outlook. Och vi ger utbildningar i vad tillgänglighet är, både externt och internt.

 

Microsoft vill designa med tillgänglighet från grunden. Kan du utveckla vad det innebär?

Microsoft arbetar med Inclusive Design för att kunna skapa produkter som är tillgängliga för så många som möjligt redan från början. Vi tänker in tillgänglighetsperspektivet redan i designfasen och många av våra systemutvecklare har själva en funktionsnedsättning av något slag.

 

Vad behöver organisationer tänka på för att nå tillgänglighet?

Det beror på vad man menar med tillgänglighet här. Man bör tänka på att uppfylla lagkraven förstås men man kan också se detta som en stor möjlighet, vi arbetar inte med tillgänglighet för att vara snälla utan vi vet att det gör våra produkter bättre och det är en bra affärsmöjlighet.

Oavsett nivå så behöver organisationer tänka på att tillgänglighet ska genomsyra hela organisationen. Alla måste ha det här tänket med sig. Och tillgänglighet börjar i ledarskap, som skapar förutsättningar för ett gott tillgänglighetsarbete. I juni, 2022 fick till exempel alla hos oss gå en utbildning i tillgänglighet för att förstå vad det handlar om. Nyckeln är att det måste finnas en förståelse för vad tillgänglighet är och innebär. Den interna tillgängligheten är jätteviktig, man måste titta inåt för att titta utåt.

Det är lätt att tänka att personer med funktionsnedsättning är en begränsad grupp men så är inte fallet. Det är ju också så att många funktionsnedsättningar inte syns utanpå och kanske tar vi inte tillräcklig hänsyn till det som vi skulle behöva i våra organisationer. I skolan pratar man om ADHD och dyslexi men på arbetsplatsen är det sällan ett ämne som tas upp, trots att ADHD och dyslexi är lika vanligt. Det är ju inget man växer ifrån.

 

Vad kan organisationer vinna på att arbeta med tillgänglighet?

Tillgänglighet är en innovationskraft! Produkter som tas fram för att möta ett behov kan ha ett mycket större användningsområde än man först trott. Ett exempel på det är när en av våra utvecklare i USA som är döv, hade svårt att fokusera på att läsa på läpparna i ett digitalt möte då bakgrunden var stökig. Då var hon med och tog fram en möjlighet att blurra sin bakgrund. Den visade sig ha många olika användningsområden, den som läser på läppar kan få lättare att fokusera och den som befinner sig i ett stökigt kök kan dölja det.

Vi har också appen Seeing AI som är en slags syntolk, där du kan ta ett foto på till exempel en grupp människor och så beskriver appen i ord vad som visas. Ett annat hackaton vi anordnade resulterade i en tjänst som heter Avancerad Läsare som hjälper personer med dyslexi att lättare kunde ta till sig text. Den började som en tilläggstjänst i Onenote men efter att den blev så uppskattad så finns den numera i de flesta tjänsterna inom Microsoft 365. Allt detta är exempel på hur tillgänglighetsbehov kan resultera i innovativa produkter.

 

Tillgänglighetsdirektivet blir lag 2025, hur ser ni på det?

Vi välkomnar det och är glada att det kommer nya regelverk om tillgänglighet. Vi arbetar efter och följer gällande standarder när vi utvecklar våra produkter och tjänster.

 

Dela insikter

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejl: info@digin.nu