Vad är individuella förutsättningar?

Varje individ har olika förutsättningar att bli digitalt inkluderad. Det handlar först om möjligheten till god uppkoppling och utrustning som gör det möjligt för individen att få tillgång till det digitala utbudet. Utöver detta behövs även kompetens för att kunna använda både tekniken och de digitala lösningar som erbjuds. En viktig del i detta är individens motivation till att använda de lösningar som erbjuds samt tilliten till desamma. För vissa krävs också tillgången till stödjande teknik för att kunna ta del av det digitala utbudet.

Tillgång till faktisk uppkoppling

Motivation, kompetens och tillit 

Tillgång till digital utrustning; smarttelefon, surfplatta och dator

Digitalidag – En temadag om framtidens digitala samhälle  

Tillgång till stödjande teknik

Digitalhjälpen – Vägledning och tips för en lättare vardag

Tillgång till mjuk infrastruktur