WCAG

Webbplatsen Vägledning för webbutveckling (webbriktlinjer.se) innehåller vägledning för hur offentliga aktörer bör arbeta för att göra sina webbplatser tillgängliga för så många som möjligt. För att leva upp till kraven på tillgänglighet ska offentliga aktörer följa en särskild europeisk standard, EN 301 549, som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). På webbriktlinjer.se beskrivs kriterierna och hur aktörer ska göra för att uppfylla kriterierna. Det finns också vägledning om att skriva begripligt och på andra sätt utforma webbplatsen på ett användarvänligt sätt.

WCAG – standard för tillgänglighet (webbriktlinjer.se)