Stöd för att följa tillgänglighetskraven

Reglering och lagkrav om tillgänglighet beskriver ofta att något ska göras. Här har vi samlat material som ger dig vägledning i hur du kan åstadkomma tillgänglighet och uppfylla de krav som gäller.

Kompass som symboliserar stöd i att hitta rätt.

Vägledning för webbutveckling – webbriktlinjer.se

Verktyg för tillgänglighetsarbete – Fokus delaktighet

Såhär genomför DIGG tillsyn

Såhär skapar du en tillgänglighets­redogörelse

Testa din webbplats

Lär dig mer om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned­sättning