Stöd för strategi och verksamhetsutveckling

För att få med tillgänglighetsperspektivet på ett effektivt och hållbart sätt i verksamheten kan det hjälpa med en strategi eller ett stödverktyg. Till exempel finns det en del kommuner som har tagit fram funktionshinderspolitiska strategier.

Här har vi listat tips på stödmaterial och inspiration för att arbeta strategiskt med digital tillgänglighet.

Vi tar gärna emot fler tips på material eller exempel från verkligheten. Genom att dela erfarenheter och lära av varandra kommer vi hitta bättre lösningar och vara mer effektiva med våra resurser. Mejla förslag till info@digin.nu.

Kugghjul för att symbolisera att saker är beroende av annat i omgivningen.

Metodstöd för strategi

Exempel på strategi för det funktionshinders­politiska arbetet i en kommun

Exempel på strategi för hållbar digital utveckling i en kommun

Strategiska fokusområden, effektmål och tänkbara åtgärder för företag och offentliga verksamheter

Diggs regler och rekommendationer om digital tillgänglighet

Lär dig mer om att arbeta med principen för universell utformning