Krav och regler

Lär dig mer om gällande, och kommande, lagar, förordningar och krav som syftar till att digitala lösningar ska vara tillgängliga för alla.

Krav och regler

Lär dig mer om gällande, och kommande, lagar, förordningar och krav som syftar till att digitala lösningar ska vara tillgängliga för alla.

Lagar, regler och överenskommelser

Se vår lista med de mest relevanta lagarna och reglerna gällande digital tillgänglighet.

Lagar, regler och överenskommelser

Tillgänglighetsdirektivet

Direktivet ställer tillgänglighets­krav på produkter och tjänster och blir svensk lag 2022. Lagkraven gäller framför allt privat sektor, men påverkar även offentlig sektor. Läs mer om vad du behöver göra.

Tillgänglighetsdirektivet

Offentlig sektor

Alla har ett särskilt ansvar

Du som arbetar inom offentlig sektor har ett särskilt ansvar att erbjuda service som är tillgänglig för alla invånare.

För att uppnå det behöver tillgänglighets­perspektivet finnas med på alla nivåer och i alla delar av verksamheten, något som även gäller privat sektor.

Du har en viktig roll i arbetet med att påverka tillgängligheten i de produkter och tjänster som erbjuds till medborgarna. Till exempel genom att ställa krav vid inköp och upphandling. Digitaliseringen av samhället går fort och gör mycket nytta men tillgängligheten halkar efter. All digital service är inte tillgänglig för alla och det skapar klyftor och utanförskap.

Därför skärps kraven på tillgänglighet i offentlig verksamhet allt mer. Det betyder att även kraven på privat verksamhet, som finansieras med offentliga medel, och leverantörer till offentlig sektor skärps.

Lagar, regler och överenskommelser

Stöd och verktyg
Hjärta med ettor och nollor som symboliserar kärlek till digitalisering.
Väg genom skogen mot horisonten.

Privat sektor

Stora vinster med att satsa på tillgänglighet tidigt – snart skärpta krav

Du som jobbar inom privat sektor har stor påverkan på hur många, och vilka, som har tillgång till tjänster, produkter, information och service. Genom att ta med användarnas behov och förutsättningar tidigt i processer och brett i verksamheten finns stora vinster att göra. Ditt företag eller din organisation kan spara pengar, effektivisera er verksamhet, öka antalet kunder och stärka er konkurrenskraft.

Skärpta lagkrav kommer allt mer och det är ofta mer kostsamt att behöva anpassa och justera i efterhand. Genom att bredda perspektivet tidigt blir inte tillgänglighetskrav något du behöver anpassa verksamheten för i efterhand. Det är snarare något som gör era produkter och tjänster bättre och gör att de kan användas av fler.

Cirka 20 % av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning och 100% av oss har behov och funktionsförmågor som varierar över tid. Genom att följa tillgänglighetskraven och förstå användarnas behov förbättras era produkter och tjänster för alla.

Lagar, regler och överenskommelser

Stöd och verktyg

Lär dig mer

Praktisk tillämpning av tillgänglighets­kraven

Expertföreläsning med Pär Lannerö.

Filmen är syntolkad och undertextad.
Videolängd: 9:36