Organisationsutveckling genom universell utformning

Det här är en introduktion till standarden EN 17161:2019 Universell utformning – tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster – utvidgar spektrumet användare.

Standarden är till för dig som vill arbeta med organisationsförändring för att öka tillgängligheten i din verksamhet.

I centrum står universell utformning och att involvera användare. Här kan du läsa om vad det innebär och varför du ska göra det. Du får också en guide till hur du kan använda standarden.

Syftet med en standard

Den här standardens kärna

Vinster för din organisation

Gå från några till alla med universell utformning

Agera proaktivt istället för reaktivt

Dina hållpunkter i läsningen av standarden

Tänk på icke-användaren (också)

Tillgänglighet behöver finnas i flera led- ta användningskedjan till hjälp

Etablera arbetsprocesser där universell utformning ingår

Tänk systematiskt

Ingångsvärden som bör finnas i verksamheten

Planera för utveckling och förändring

Planera din kommunikation och dokumentera det du gör

Organisera för utvärdering och förbättring

Gå till operativ verksamhet

Identifiera användarna och förstå deras behov

Ta fram lösningar som passar användarna

Utvärdera och förbättra dina lösningar

Användarna ger dig unik kundinsikt

Din utgångspunkt i användarinvolvering

Förslag på metoder för användarinvolvering

Få en översikt av kraven

Ta del av standarden gratis och certifiera din organisation