Verktyg

Vi behöver alla stöd och verktyg i vårt arbete med digital inkludering. Här finns ett urval av stödmaterial som till exempel checklistor och praktiska vägledningar.

Verktyg

Vi behöver alla stöd och verktyg i vårt arbete med digital inkludering. Här finns ett urval av stödmaterial som till exempel checklistor och praktiska vägledningar.

Stöd för att arbeta med tillgänglighet

Få vägledning i hur du kan uppfylla lagarna och kraven som gäller för din verksamhet.

Stöd för att arbeta med tillgänglighet

Stöd för att få med användarperspektivet

Lär dig att förstå och få med användarnas perspektiv i utvecklingen av idéer, projekt eller beslutsunderlag.

Stöd för att få med användarperspektivet

Guide till inkluderande chatt- och videosamtalstjänster

Ta del av guiden om hur chatt- och videosamtalstjänster kan utvecklas för att bli mer tillgängliga och inkluderande.

Vägledning

Stöd för strategi och 
verksamhetsutveckling

För att få med tillgänglighetsperspektivet på ett effektivt och hållbart sätt i verksamheten kan det hjälpa med en strategi eller ett stödverktyg. Till exempel finns det en del kommuner som har tagit fram funktionshinderspolitiska strategier.

Här har vi listat tips på stödmaterial och inspiration för att arbeta strategiskt med digital tillgänglighet.

Vi tar gärna emot fler tips på material eller exempel från verkligheten. Genom att dela erfarenheter och lära av varandra kommer vi hitta bättre lösningar och vara mer effektiva med våra resurser. Mejla förslag till info@digin.nu.

Metodstöd för strategi

Exempel på strategi för det funktionshinders­politiska arbetet i en kommun

Exempel på strategi för hållbar digital utveckling i en kommun

Strategiska fokusområden, effektmål och tänkbara åtgärder för företag och offentliga verksamheter

DIGG:s vägledning till insatser och prioriteringar för digital tillgänglighet