Stöd för att få med användarperspektivet

En kontinuerlig och fördjupad dialog med användare kan ge vinster på många områden och för många aktörer. Det är särskilt viktigt när man arbetar med att öka den digitala delaktigheten för grupper som till exempel personer med funktionsnedsättning, nyanlända och äldre personer.

Det här är vägledning och stöd för dig som vill förstå och få med användarnas perspektiv i utvecklingen av idéer, projekt eller beslutsunderlag.

Metodguider för inkluderande gruppdiskussioner, intervjuer och enkätundersökningar

Uppnå tillgänglighet genom universell utformning- en europeisk standard till hjälp

Guide för universell utformning och för inkluderande design

Metodstöd för dialog

Metodtips för användbarhet, användarcentrerat arbetssätt och tjänstedesign

Inkluderande telefonitjänster - så kan du nå ut till fler