Aktuellt

WEBBSIDAPUBLICERAD

Ny rapport från MTM ökar kunskapen om skrivtolkning (mtm.se, öppnas i ny flik)

Ta del av en ny rapport från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM som ökar kunskapen om skrivtolkning

ARTIKELPUBLICERAD

Digitalidag sammanfattar årets evenemang och erfarenheter

Digitalidag genomfördes den 14 oktober och samlade 250 olika aktörer i olika evenemang för att stärka digital inkludering. Ta del av hur projektledaren Lina Cronquist sammanfattar lärdomarna och ger värdefulla tips!

ARTIKELPUBLICERAD

DIGG:s tillsyn visar att samma tillgänglighetsbrister återkommer (digg.se, öppnas i ny flik)

Dåliga kontraster, att det är svårt att se vad som är i fokus och att rubriker inte är inte uppmärkta som rubriker är exempel på vanliga tillgänglighetsbrister på de webbplatser som DIGG granskat under 2022. De vanligaste bristerna är desamma i år som under den förra tillsynsperioden.

EVENEMANGPUBLICERAD

DIGG Forum 6 december, kl. 13: Få svar på vanliga frågor om tillgänglighet (digg.se, öppnas i ny flik)

På DIGG Forum den 6 december kl. 13 svarar DIGG:s specialist Ilias Bennani på vanliga frågor om digital tillgänglighet.

ARTIKELPUBLICERAD

MTM tipsar om hur du som webbredaktör kan arbeta bättre med tillgänglighet

MTM kom på delad förstaplats för sin startsida i Funkas granskning av webbplatser i offentlig sektor. Ta del av tipsen från MTM:s webbredaktör om hur du kan arbeta bättre med tillgänglighet.

WEBBSIDAPUBLICERAD

Lagrådet har yttrat sig gällande genomförandet av tillgänglighetsdirektivet (lagradet.se)

Lagrådet har lämnat sitt yttrande om hur tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i svensk lag. Bland annat anger Lagrådet att när det gäller krav på vissa av tjänsterna uppkommer frågor om förslagets grundlagsenlighet. Detta gäller tjänster som avser tillhandhållande av e-böcker, tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster, dvs. företrädesvis tv-sändningar och beställ-tv och e-handelstjänster bl.a. på webbplatser och i mobilappar.

ARTIKELPUBLICERAD

Intervju med iBoxen om deras tillgänglighetsarbete

iBoxen är ett paketboxföretag som arbetar med tillgänglighet i sina tjänster. De har bland annat samarbetat med Synskadades riksförbund för att öka tillgängligheten. Ta del av intervjun!

WEBBSIDAPUBLICERAD

Prenumerera på Post- och telestyrelsens nyhetsbrev om digital delaktighet! (pts.se)

Post- och telestyrelsen har ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i kvartalet. Där kan du ta del av vad vi gör på området digital delaktighet och inkludering just nu. Till exempel kan det handla om ett aktuellt regeringsuppdrag om tillgänglighet, innovativa lösningar som vi finansierar eller remisser där vi gärna tar emot din synpunkt. Prenumerera nu!

WEBBSIDAPUBLICERAD

Klart vilka standarder som ska gälla för tillgänglighetsdirektivet (europa.eu)

Nu är det klart vilka standarder som ska tas fram och vilka som ska revideras för att kunna tillämpa tillgänglighetsdirektivet. De nya standarder som ska tas fram är: standard för icke-digital information relaterade till produkter, standard för olika supporttjänster, standard för tillgänglig nödkommunikation. De standarder som ska revideras är: EN 301 549 som rör tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, EN 17161:2019 som rör universell utformning och användarinvolvering och EN 17210 som rör byggd miljö.