Inspiration

Här har vi samlat några exempel på mer information och inspiration om digital inkludering och tillgänglighet. Ta del av artiklar, filmer, rapporter och annan information.

Inspiration

Här har vi samlat några exempel på mer information och inspiration om digital inkludering och tillgänglighet. Ta del av artiklar, filmer, rapporter och annan information.

Filtrera innehållet

ARTIKEL

Hur arbetet med Digitalidag kommer att se ut när PTS driver det vidare

Vad som händer från årsskiftet när PTS driver Digitalidag vidare.

ARTIKEL

EU:s nya resurscenter för tillgänglighet – AccessibleEU

Pär Lannerö är utsedd till svensk expert för Sverige i EU-kommissionens nya resurscenter för tillgänglighet, AccessibleEU.

Ta del av intervjun!

 

WEBBSIDA

Digitalhjälpen

Digitalhjälpen finns för att minska det digitala utanförskapet. En sida med vägledning och tips som hjälper digitala nybörjare att förstå och använda digitala tjänster och verktyg.

Ansvarig för webbsidan: Post- och telestyrelsen (PTS)

WEBBSIDA

Den verkliga kostnaden av att försöka undkomma DOS-lagen

Det finns en kortsiktighet med att försöka slippa göra innehåll och tjänster tillgängliga och många missar de långtgående kostnaderna och konsekvenserna, främst för den egna verksamheten. I den här filmen berättar Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet, om hur din verksamhet påverkas av att försöka undkomma DOS-lagens krav.

Ansvarig för filmen: Digg – Myndigheten för digital förvaltning

 

ARTIKEL

Digital tillgänglighet och offentlig upphandling – tips och råd

Vem ansvarar för att krav på digital tillgänglighet följs i de digitala tjänster som offentliga aktörer har? Går det att lägga ansvaret på den leverantör som tagit fram tjänsten om något inte är tillgängligt, eller vad gäller? Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet på Digg, berättar vad du som offentlig aktör behöver känna till om digital tillgänglighet och offentlig upphandling.

ARTIKEL

Betala med ansiktet- ett innovationsprojekt för mer tillgänglig legitimering

Funktionsrätt Skåne har tillsammans med Begripsam, inom ramen för PTS innovationstävling tagit fram en modell för att kunna legitimera sig och betala i kollektivtrafiken med hjälp av ansiktsigenkänning så att fler ska kunna åka kollektivtrafik.

Ta del av intervjun!

ARTIKEL

Digital senior- ett projekt mellan Länsstyrelsen Stockholm och Telia

Digin intervjuar Åsa Kåryd från Telia och Tereze Säll Patwary från Länsstyrelsen Stockholm om projektet Digital Senior som PTS har hjälpt till att finansiera. Projektet har hjälpt 13 000 seniorer att öka sina digitala färdigheter. Ta del av intervjun!

WEBBSIDA

Digg play: Vad händer när Digg genomför tillsyn av digital offentlig service?

Digg genomför tillsyn av digital offentlig service utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). I den här filmen presenterar Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet på Digg vad DOS-lagen säger, vad som händer vid tillsyn och vad du som aktör bör göra då samt vad begreppet oskäligt betungande innebär.

Ansvarig för filmen: Digg – Myndigheten för digital förvaltning

RAPPORT

Digitala Sverige 2022

– Årets analys visar att Sverige generellt sett ligger långt fram i internationell jämförelse när det gäller digitalisering. Men vi är sällan föregångare och det vi ser är att andra länder börjar komma i kapp och även gå om oss inom vissa områden, berättar Arvid Perbo, analytiker på Digg som är huvudansvarig för rapporten.

Ansvarig för rapporten: Digg – Myndigheten för digital förvaltning

WEBBSIDA

Digg forum: Digital tillgänglighet och upphandling

Att upphandla en digital tjänst så att den blir tillgänglig har visat sig vara komplicerat. Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet på Digg berättar om lagkraven, vanliga problem med upphandling och digital tillgänglighet och ger tips om vad du kan göra för att säkerställa att det du upphandlar blir tillgängligt.

Digg forum är webbinarium med aktuell information om Diggs pågående uppdrag.

Ansvarig för filmen: Digg – Myndigheten för digital förvaltning

ARTIKEL

“Tillgänglighet är en innovationskraft!” Intervju med Stina Biärsjö från Microsoft

Stina Biärsjö beskriver hur Microsoft arbetar med tillgänglighet från grunden och hur man bör se på tillgänglighet som en innovationskraft och affärsmöjlighet. Ta del av intervjun!

WEBBSIDA

Regler och rekommendationer från Digg

I Diggs tjänst Regler och rekommendationer kan du söka och filtrera för att få information om vad som gäller kring olika digitaliseringsfrågor. Tjänsten vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med digitalisering i offentlig verksamhet och är ett stöd vid prioriteringar samt ger vägledning om vilka insatser du och din verksamhet bör satsa på. Det finns ett antal regler och rekommendationer som fokuserar på digital tillgänglighet. 

Ansvarig för webbsidan: Digg – Myndigheten för digital förvaltning

WEBBSIDA

Tillgänglig kommunikation

Hösten 2022 höll Myndigheten för delaktighet (MFD) ett nätverksmöte om tillgänglig kommunikation. Med utgångspunkt i de behov som lyftes på nätverksmötet har MFD tagit fram ett stödmaterial om tillgänglig kommunikation. Materialet vänder sig främst till kommunikatörer och andra som skapar text och digitalt innehåll i sitt yrke. Det består tre checklistor om att skapa tillgängligt digitalt innehåll och en sida med praktiskt läsmaterial om tillgänglig kommunikation.

Ansvarig för webbplatsen: Myndigheten för delaktighet (MFD) 

ARTIKEL

Oskäligt betungande – vad är det och när kan det vara aktuellt?

Ett begrepp som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) är ”oskäligt betungande anpassning”. Det innebär att en offentlig aktör under vissa förutsättningar inte behöver uppfylla de tillgänglighetskrav som finns i DOS-lagen, om det är oskäligt betungande att fullgöra dessa krav. På digg.se besvarar vi när det kan vara ok att hävda att en tillgänglighetsförbättring är en oskäligt betungande anpassning.

ARTIKEL

Digitalidag – stärker relationer och ökar samhällsnytta inom digital inkludering

Den 14 oktober i år genomfördes temadagen Digitalidag. Arrangemanget samlade över 250 offentliga och privata aktörer i en gemensam kraftsamling för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Över 10 000 människor var involverade!

Lina Cronquist är projektledare för Digitalidag. Här berättar hon om de viktigaste erfarenheterna och nyckeln till en god samverkan!

ARTIKEL

Så arbetar du tillgängligt som webbredaktör

Varje år granskar Funka tillgängligheten på olika myndigheters startsidor. Myndigheten för tillgängliga mediers startsida var en av dem som placerade sig på förstaplats i Funkas inkluderingsbarometer i år!  Endast sju procent av de offentliga aktörers webbplatser som testats har godkända startsidor.

Martin Strandberg är webbansvarig på MTM.  Här berättar Martin hur du kan arbeta tillgängligt som webbredaktör.

ARTIKEL

IBoxen om samarbetet med SRF för att ta fram en bättre tjänst för paketboxar

Alla som e-handlar vill att det ska vara enkelt och bekvämt att ta emot sina beställda varor och det är en viktig anledning till att efterfrågan på leveranser till paketboxar ökar. Samtidigt är inte paketboxar tillgängliga för alla, till exempel om man har en funktionsnedsättning.

Paketboxföretaget iBoxen har arbetat med tillgänglighet bland annat i samarbete med Synskadades riksförbund.

 

WEBBSIDA

Checklista för tillgängliga digitala möten

På MFD:s (Myndigheten för delaktighet) webbplats finns en checklista med råd och tips för hur du planerar och genomför tillgängliga digitala möten.

Ansvarig för webbplatsen: Myndigheten för delaktighet (MFD) 

Logotyp för Myndigheten för delaktighet.
ARTIKEL

Intervju med Terese Raymond om kartläggningen Digitala samhällshinder

Region Västernorrland har tillsammans med Mittuniversitetet och Digidel undersökt hur länet arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap. Rapporten synliggör att många digitala hinder är svåra att lösa för den som drabbas. Det är hur vi bygger digitala tjänster – och möjliggör för alla att kunna använda dessa – som påverkar det.

Författarna till rapporten är Katarina Gidlund, Mittuniversitetet och Terese Raymond, Digidelnätverket.

 

WEBBSIDA

Delaktighetsguiden

Här får du lära dig om hur du och din myndighet kan arbeta för att genomföra funktionshinderspolitiken. Utbildningen består av en blandning av filmer, text och övningar där du samlar på dig kunskap.

Logotyp för Myndigheten för delaktighet.
FILM

Gör din webbplats tillgänglig för alla!

I den här videon ger Jimmy Freiding, tillgänglighetsexpert på Myndigheten för tillgängliga medier, guidning kring hur du kan göra din webbplats tillgänglig. Filmen är gjord av Lars Dareberg, berättare är Hedvig Weibull.

Ansvarig för filmen: Myndigheten för tillgängliga medier (mtm.se)

Filmen är textad, syntolkad och tolkad till teckenspråk.
Videolängd: 7:54

Jimmy Freiding, MTM:s tillgänglighetsexpert, guidar kring tillgängliga webbplatser
FILM

Tillgänglighetsdirektivet blir lag – är du redo?

16 mars 2022 – en digital träff om tillgänglighetsdirektivet.

Tillgänglighetsdirektivet blir svensk lag och ska tillämpas 2025. Det påverkar många branscher, framför allt inom privat sektor och till viss del offentlig sektor. Vi kommer att behöva lära av varandra och hjälpas åt för att hitta bra lösningar på hur vi anpassar verksamheten efter lagkraven på ett effektivt och hållbart sätt

Filmen är textad, syntolkad och tolkad till teckenspråk

Videolängd: 1 tim 32 min

FILM

Hur kan tillgänglighet och inkludering bli en självklarhet på den moderna arbetsplatsen?

Mathias Strand, chef vid Microsoft, berättar om företagets arbete med att säkerställa att tillgänglighet och inkludering blir en del av den moderna arbetsplatsen och hur arbetet utvecklats genom åren, från ”one size fits all” till individanpassning genom innovativa tekniska möjligheter lösningar.

Ansvarig för filmen: Post- och telestyrelsen (PTS)

Filmen är textad och syntolkad.
Videolängd: 7:38

infälld videospelare
FILM

Så har en kommun tagit sig an ett helhetsperspektiv på tillgänglighet och mångfald

Malin Bergvall och Carina Norman från Skellefteå kommun beskriver hur de arbetar med att involvera användare med olika behov för att ta reda på hur invånarna vill ha det. Bland annat ha de tagit fram appen Todej som är ett planeringsverktyg för att alla invånare ska få möjlighet att kunna hantera sitt vardagsliv bättre.

Ansvarig för filmen: Post- och telestyrelsen (PTS)

Filmen är textad och syntolkad.
Videolängd: 15:00

infälld videospelare
FILM

Förstå och involvera användarna för resultat som möter verkliga behov

Pernilla Kvist, på socialförvaltningen i Helsingborg berättar om hur hon och hennes kollegor arbetar för att involvera användarna för att uppnå ett effektivare arbete där resultaten sedan gör skillnad i praktiken.

Ansvarig för filmen: Post- och telestyrelsen (PTS)

Filmen är textad och syntolkad.
Videolängd: 7:38

infälld videospelare
FILM

Hur arbeta tillgängligt när teknik och digitalisering utvecklas fortare än lagen?

Per Axbom, IT-konsult uppmanar till att fundera på digitaliseringens effekter för människor med olika behov. Digitaliseringens framfart skapar olika lösningar som kan vara bra för många men inte för alla. Vi behöver vara öppna och ödmjuka inför de problem som följer i digitaliseringens spår och inkludera alla i arbetet med att avhjälpa dessa.

Ansvarig för filmen: Post- och telestyrelsen (PTS)

Filmen är textad och syntolkad.
Videolängd: 9:01

infälld videospelare
RAPPORT

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019

PTS har 2017 och 2019 finansierat Svenskarna med funktionsnedsättning och internet för att komplettera, fördjupa och förtydliga bilden av det digitala utanförskapet. Undersökningen är initierad och genomförd av Begripsam, ett företag och förening som består av erfarna forskare, experter och projektledare med kunskap om funktionshinderfrågor.

Ansvarig för rapporten: Post- och telestyrelsen (PTS)

En ung man i rullstol skrattar tillsammans med en kvinna som visar honom något på en datorskärm. Omgivningen är ett bibliotek
RAPPORT

Digital tillgänglighet från aktörernas perspektiv

Den här studien fokuserar på motivationen och förmågan hos svenska företag och offentliga verksamheter att besluta om, genomföra och lyckas med att åtgärda bristande tillgänglighet. Studien har genomförts av A-focus AB i projektsamarbete med Begripsam och Axess Lab.

Ansvarig för rapporten: Post- och telestyrelsen (PTS)

En man står i ett serverrum framför en dator och koncentrerar sig på något på en datorskärm.
WEBBSIDA

PTS finansieringsstöd för utveckling och innovation av digital delaktighet

Med hjälp av digitala innovationer kan vardagen bli lättare för de flesta. Men det gäller att de digitala lösningarna kan användas av alla och det kan de inte idag. PTS finansierar olika projekt med fokus på inkludering genom vår innovationstävling. Vi finansierar även utbildningar som fokuserar på särskilt utsatta grupper.

Ansvarig för webbsidan: Post- och telestyrelsen (PTS)

Kablar är utlagda för att formera en omfamning.
WEBBSIDA

Tillgänglig bokbransch

Myndigheten för tillgängliga medier har tagit fram en webbplats specifikt riktad mot bokbranschen. Webbplatsen fokuserar främst på digital tillgänglighet och de krav som ställs i det kommande tillgänglighetsdirektivet. Tanken är att du här ska få information och tips som underlättar arbetet med att göra litteraturen tillgänglig för fler.

Ansvarig för webbsidan: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

En ung kvinna sitter i en rullstol och lyssnar genom hörlurar på något i sin mobiltelefon. Omgivningen är ett bibliotek.
RAPPORT

Bildbeskrivning för tillgänglighet

Läsare med synnedsättning riskerar att missa viktig information om bilder inte beskrivs. Denna rapport går igenom hur bildbeskrivning ser ut hos Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för tillgängliga medier, samt inventerar de befintliga riktlinjerna med regler för bildbeskrivning.

Ansvarig för rapporten: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

En man med en stor stickad halsduk tittar mot solen och ler medan han lyssnar på något i sina hörlurar.
ARTIKEL

Att göra en stad tillgänglig

Ola Johansson, informationssekreterare på Stadskontoret i Malmö, arbetar för att skapa ett tillgängligt samhälle. Utgångspunkten i hans arbete är att starta en dialog, ”det är bara att fråga!”. Tillsammans med användarna har han siktet inställt på att förändra hela staden.

Ansvarig för webbsidan: Post- och telestyrelsen (PTS)

Foto på Ola Johansson med svarta glasögon.
RAPPORT

Tillgänglig kommunikation i krissituationer

PTS har undersökt behov och utmaningar som personer med funktionsnedsättning, personer över 75 år samt nyanlända personer har vid kommunikation i krissituationer. PTS har haft samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och med SOS Alarm vid utformningen av uppdraget.

Ansvarig för rapporten: Post- och telestyrelsen (PTS)

Vägskylt i vägrenen som varnar för översvämning. Symboliserar en av många krissituationer som alla kan behöva kunna ta del av.
WEBBSIDA

Vägledning för webbutveckling

På webbriktlinjer.se finns de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor i Sverige. Huvudfokus på Vägledning för webbutveckling är digital tillgänglighet och användbarhet, men den berör även frågor om t.ex. flerspråkighet, integritet, prestanda, arkivering och tillit.

Ansvarig för webbplatsen: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Illustration på en man som står vid ett skrivbord, samtidigt som han talar i en mikrofon.
WEBBSIDA

Så granskar DIGG tillgänglighet

DIGG använder en tillsynsmanual i den ingående övervakningen av digital offentlig service. I tillsynsmanualen finns information om hur DIGG granskar webbplatser, dokument och appar. Det finns instruktioner, kontroller och eventuella undantag för varje kriterium som granskas.

Ansvarig för tillsynsmanualen: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Ett grafiskt mönster bestående av rektanglar i olika färgar.
ARTIKEL

”Det handlar om ren kunskap, det får inte bli en åsiktsfråga.”

Tyri Asklöf på Patent- och registreringsverket (PRV) har jobbat med tillgänglighetsfrågor i tio år. Även om hon märker att människors medvetenhet om ämnet har ökat, saknas fortfarande värdefull kunskap om vad tillgänglighet i grunden handlar om.

Ansvarig för webbsidan: Post- och telestyrelsen (PTS)

Foto på Tyri Asklöv i biblioteksmiljö.
WEBBSIDA

Universell utformning

Universell utformning innebär att utforma nya produkter, miljöer, program och tjänster för att de ska kunna användas av så många som möjligt, utan behov av anpassning i efterhand. Universell utformning utgår från mångfalden hos befolkningen. Det handlar om att göra rätt från början.

Ansvarig för webbsidan: Myndigheten för delaktighet (MFD)

Hand som håller i ett gult kort framför en kortläsare vid tunnelbanespärr.
ARTIKEL

Ett Spotify för alla

Att förse hela världen med musik och podcasts, och samtidigt se till att så många som möjligt oavsett förutsättningar kan ta del av den, är inte en lätt uppgift. Men enligt Shaun Bent på Spotify behöver det inte alltid vara så svårt. Tvärtom, ibland är det de enklaste förändringarna som gör störst skillnad.

Ansvarig för webbsidan: Post- och telestyrelsen (PTS)

Foto på Shaun Brent sittande i en blå soffa.