Spela upp igen

Branschspecifika krav

Det finns flera krav som bara gäller i enstaka branscher (eller sektorer som det står i lagen). Hela listan finns i direktivets bilaga 1. Här följer några exempel. Följ länkarna för lite mer detaljer.

För e-handelstjänster
För e-handel finns till exempel krav på att återge information om tillgängligheten i det som säljs. OM det finns information exempelvis om hur en hörapparat kan anslutas så får inte e-handlaren avstå från att förmedla den informationen.
För banktjänster
För banktjänster finns till exempel krav på att informationen inte ska kräva avancerade språkkunskaper.
För elektronisk kommunikation
Om röstkommunikation förekommer ska det till exempel gå att använda RTT, alltså realtidstext, och om videosamtal erbjuds ska det även gå att använda så kallad  totalkonversation.
För självbetjäningsterminaler
De ska bland annat ha text-till-tal-teknik och möjliggöra användning av personliga hörlurar.
För persontransporttjänster
Exempelvis att säkerställa att information om tillgängligheten hos fordon, den omgivande infrastrukturen och om assistans till personer med funktionsnedsättning tillhandahålls. Även tidtabeller, information om trafikstörningar med mera måste kommuniceras på ett tillgängligt sätt.
För e-böcker
Bland annat ska uppläsning kunna synkroniseras med textvisning. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har publicerat en sammanfattning av hur bokbranschen påverkas av tillgänglighetsdirektivet.

Nästa avsnitt: Krav för e-handel