Spela upp igen

Varför är det här viktigt?

Tyvärr är det fortfarande vanligt med bristande tillgänglighet i digitala tjänster och produkter. I filmen räknar vi upp några exempel på hinder:

  • Ganska ofta går det inte att förstora text på skärmen. Det drabbar personer med nedsatt syn.
  • Digitala gränssnitt som inte går att hantera med tangentbord. Drabbar personer som inte kan använda mus eller pekskärm.
  • Onödigt komplicerad eller otydlig information. Drabbar många. Särskilt personer med begränsad kognitiv förmåga.
  • Nödvändig information om tillgänglighet saknas. Drabbar användare med funktionsnedsättning. Ibland direkt i interaktionen, ibland senare.
  • Automat som bara har pekskärm för exempelvis inmatning av pin-kod. Drabbar den som inte kan se skärmen.

Vissa säger att 20% har en funktionsnedsättning. Det går att räkna på olika sätt, men helt klart är att fler än de ca 1% av befolkningen som har en rullstol gynnas av tillgänglighet. Om vi räknar in situationer som kräver tillgänglighet så är siffran 100%.

EU vill undanröja hinder för människor – och även hinder mellan medlemsländer. Det ska helst vara samma regler överallt. För då blir det lättare att utveckla tillgängliga tjänster och produkter!

Därför ökar regleringen inom tillgänglighet i EU. Sedan tidigare har vi webbtillgänglighetsdirektivet, som i Sverige blev DOS-lagen, och nu alltså tillgänglighetsdirektivet som berör många produkter och tjänster.

Nästa avsnitt: Vilka berörs?