Spela upp igen

Vad händer om vi inte hinner?

Om ni inte uppfyller de nya kraven så drabbas först och främst människor med funktionsnedsättning: Vissa blir beroende av andras hjälp, andra blir trötta. Vissa väljer bort era produkter och tjänster, och ytterligare andra blir helt enkelt utestängda.

Även personer som inte har funktionsnedsättningar går miste om de förbättringar som tillgänglighet ofta leder till. Framförallt att tjänster och produkter blir enklare att använda, men även indirekta effekter, som att köer vid självbetjäningsterminaler kan bli kortare.

Ur ett affärsmässigt perspektiv är det ju också så att företaget kan förlora pengar: Ni når färre kunder om inte alla kan använda era produkter och tjänster. Har ni tur får ni behålla kunderna, men troligen inte lika nöjda. Troligen måste ni bekosta alternativa lösningar, som manuell betjäning, eller byta ut era system i förtid.

Och eftersom det här handlar om lagstiftning finns det förstås juridiska konsekvenser.

Sanktioner

För det första får man alltså inte ens tillhandahålla sina produkter på marknaden om de inte uppfyller kraven. Om ni skulle bli av med hela EU som marknad är det troligen den största ekonomiska konsekvensen. Men ni kan också få sanktionsavgifter. I lagförslaget står belopp mellan 10 tusen och 10 miljoner kronor.

Om det finns många brister kan det bli flera sanktionsavgifter.

Nästa avsnitt: Hur kan vi börja?