Spela upp igen

Vad är på gång?

Tillgänglighetsdirektivet håller på att införas i Sverige. Det finns en proposition och en lag förväntas inom kort.

Det här är goda nyheter! Mer tillgänglighet leder till ökad delaktighet, och förbättrar livet för många människor.

Det är hög tid att sätta sig in i de krav som ställs och vad du behöver göra för att uppfylla de nya kraven.

Nästa avsnitt: Varför är det här viktigt?