Användare pekar på en knapp på en golvstående skärm.

Tillgänglighetskrav för självbetjäningsterminaler

Först och främst ska de allmänna tillgänglighetskraven uppfyllas. De gäller för alla – alltså även för självbetjäningsterminaler.

Utöver detta finns vissa specifika krav, som beskrivs längre ner.

Vad räknas som en självbetjäningsterminal?

Det finns flera exempel på självbetjäningsterminaler i tillgänglighetsdirektivet. Den här sektionen handlar om de självbetjäningsterminaler som är avsedda för
tillhandahållande av tjänster som omfattas av direktivet.

  • kontantautomater
  • biljettförsäljningsautomater
  • incheckningsautomater.
  • interaktiva självbetjäningsterminaler som tillhandahåller information.

Krav på självbetjäningsterminaler

Ha text-till-tal-teknik (talsyntes)
En person med synnedsättning kunna få information uppläst automatiskt av terminalen.
Möjliggöra användning av personliga hörlurar
Användaren ska kunna få privat information meddelad endast till sig själv.
Varna användaren via mer än ett sinne om respons krävs inom en viss tid
Den som inte ser bör kunna använda hörsel eller känsel, och den som inte hör bör kunna använda synen, till exempel.
Ge möjlighet att förlänga responstiden.
Användare med funktionsnedsättning kan ibland behöva mer tid än andra. Terminalen behöver kunna hantera detta.
Ha en lämplig kontrast samt nycklar och kontroller som kan förnimmas med känsel när nycklar och kontroller är tillgängliga.
Om det finns knappar eller liknande kontroller ska dessa gå att urskilja, både visuellt med hjälp av god kontrast och med känsel (taktilt), till exempel genom att de är upphöjda.
Inte kräva att en tillgänglighetsfunktion aktiveras för att en användare som behöver funktionen ska kunna starta den
Användare som är beroende av talsyntes ska till exempel inte behöva hitta den funktionen utan talsyntes-hjälp. Istället behöver sådana funktioner vara aktiva från början. Däremot är det okej att tillåta att användaren kan stänga av dem.
Om produkten använder ljud eller ljudsignaler – ska de vara kompatibla med hjälpmedel och hjälptekniker som finns tillgängliga på unionsnivå
Exempel på sådan hjälpteknik är hörselteknik såsom hörapparater, telespolar, hörselimplantat och hörselhjälpmedel. I praktiken kan det innebära att ljud behöver kunna sändas med teleslinga (som kan plockas upp av hörapparat med T-läge) eller motsvarande Bluetooth-teknik.

Övergångsregler

I vissa fall kan befintliga självbetjäningsterminaler få finnas kvar i upp till 20 år, även om de inte uppfyller de nya kraven. Läs mer på sidan Hur bråttom är det?

Nästa avsnitt: Undantag