Spela upp igen

Krav på webbplatser och appar

De som har jobbat med DOS-lagen – alltså digital offentlig service – kommer att känna igen sig, för det är samma fyra grundprinciper nu.

Gränssnitt och innehåll ska vara:

  • Möjligt att uppfatta
  • Hanterbart
  • Begripligt och
  • Robust

Det här är också de fyra principer som i standarden WCAG översätts till ca 50 kontrollpunkter som börjar bli ganska välkända hos oss som jobbar med webb. Den europeiska standarden EN301549 hänvisar bland annat till WCAG-kriterierna, och sannolikt kommer dessa att utgöra grunden även framöver.

Det handlar om att koda korrekt så att skärmarna kan läsas upp korrekt av skärmläsare, att vara tydlig med rubriker och sidtitlar, att ge tydliga instruktioner och felmeddelanden i formulär, och mycket annat.

Hur mycket arbete innebär detta?

Hur mycket arbete som krävs för att göra en app eller webbplats godkänd varierar. Det kan handla om allt från några arbetsdagar till flera år. En utredning av det här pekade på någonstans mellan 100 och 1000 timmar.

Nästa avsnitt: Krav på produkter