Spela upp igen

Tillgänglighetskrav på dokumentation

För instruktioner som sitter produkter som visar hur de ska användas gäller bland annat att de måste vara möjliga att uppfatta (inte bara med ett sinne). De måste presenteras begripligt, och eventuell text måste vara läsbar (till exempel ha god kontrast).

De kraven gäller även för dokumentation som finns separat. Om du till exempel har en bruksanvisning på webben måste alla bilder ha alt-texter. Dokumentationen ska även beskriva både eventuella tillgänglighetsfunktioner och vilka hjälpmedel produkten testats med.

Det är till och med så att det finns tillgänglighetskrav för information som ges på förpackningar, om hanteringen av förpackningen.

Nästa avsnitt: Tillgänglighetskrav på stödtjänster