Spela upp igen

Hur kan vi börja?

Börja med att prata med dina kollegor! Se till att alla blir medvetna om att de nya kraven är på gång.

Kom ihåg att det handlar om att göra livet bättre för många människor
– och det är en kommersiell möjlighet för många företag!

Ett tips kan vara att uppmana alla som berörs i din organisation att ta del av den här filmen och sajten.

Sedan är det dags att påbörja det praktiska arbetet!

Nästa avsnitt: Var finns mer information?