Spela upp igen

Vad behöver vi göra?

Utbilda
Börja med att skaffa kunskap! Utbilda de medarbetare som kan komma att beröras av kraven. Det kan gälla allt från utvecklare till handläggare, chefer, produktägare och projektledare, inköpare, jurister, designers och redaktörer.
Se till att någon har ansvar för tillgänglighet
Kanske behöver ni även rekrytera personer med tillgänglighetskompetens?
Kartlägg nuläget
Det kan ta ett tag att åtgärda brister, så det är troligen klokt att ganska snart granska de berörda tjänster och produkter som finns idag. En automatisk granskning kan ibland gå väldigt snabbt, och det är en bra start, men kom ihåg att långt ifrån alla tillgänglighetskrav går att testa med automatik. En manuell granskning är nödvändig. Förutom tjänsterna och produkterna är det även klokt att se över sina rutiner och verktyg. Involvera gärna personer med funktionsnedsättning i testerna.
Åtgärda brister
Efter en kartläggning är det förstås lämpligt att åtgärda bristerna. Det brukar alltid finnas brister, och ofta behövs en handfull omgranskningar innan allt är okej.
Se över avtal och mallar
Det är kanske det mest brådskande egentligen. Om det finns avtalsmallar som inte ställer krav på tillgänglighet finns risk för att ni köper in system eller tjänster från leverantörer som inte klarar tillgänglighetskraven. Och om designsystem eller komponentmallar inte är tillgängliga skapas en massa otillgängliga funktioner, som måste åtgärdas i efterhand.

Kom ihåg att ni är ansvariga för hela er tjänst eller produkt

Det är inte okej att låta brister i ett delsystem finnas kvar och säga att ansvaret ligger hos den som levererar delsystemet.

Exempelvis kan en e-handel kanske frestas att peka på den som levererar betalningssystem, identifiering eller e-handelsplattform.

Men ni måste välja leverantörer som klarar kraven och kanske även skriva in kraven i avtal med leverantörerna.

Nästa avsnitt: Vad händer om vi inte hinner?