Spela upp igen

Tillgänglighetskrav för stödtjänster

Tillgänglighetsdirektivet räknar upp vilka stödtjänster som omfattas:

  • help-deskar,
  • teletjänstcentraler,
  • teknisk support,
  • samtalsförmedlande tjänster,
  • utbildningstjänster

Tillgänglighetsdirektivet ställer inte krav på att det ska finnas stödtjänster men om de finns så är kraven att de ska:

  • informera om produkters och tjänsters tillgänglighet,
  • informera om hur produkter eller tjänster är kompatibla med hjälpmedel,
  • informera på ett tillgängligt kommunikationssätt.

Stödtjänstens digitala kanaler behöver förstås uppfylla tillgänglighetskraven för sådana kanaler, och det kan eventuellt även vara nödvändigt att personalen lär sig vad som gäller när de blir kontaktade via samtalsförmedlande tjänster (såsom teckenspråkstolk via bildtelefoni.net).

Nästa avsnitt: Branschspecifika krav