Tillgänglighetskrav för tjänster

Tjänster ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning. Detta säkerställs genom att:

  • Eventuella produkter som används för att tillhandahålla tjänsten, ska uppfylla tillgänglighetskraven för produkter. Bankdosor är exempel på en produkt som används för att tillhandahålla en tjänst som omfattas av denna reglering (banktjänster). Hemma-router är ett annat exempel (elektronisk kommunikation).
  • Det ska finnas information om hur tjänsten används, om den testats med hjälpmedel och på vilket sätt den är tillgänglig. Informationen i sig ska också vara tillgänglig.
  • Alla webbplatser och appar som utgör del av tjänsten ska vara tillgängliga.
  • Det finns även tillgänglighetskrav för stödtjänster – exempelvis kundtjänst och utbildningar.

Det finns även branschspecifika krav (kallas ibland krav på specifika tjänster) som träffar vissa tjänster – till exempel tillgänglighetskrav för banktjänstertillgänglighetskrav för e-handel och  tillgänglighetskrav för elektronisk kommunikation.

 

Nästa avsnitt: Tillgänglighetskrav för dokumentation